Skip to content; Access key q.
началошеста национална молитва за българия и света
17.12.2023

Шеста национална молитва за България и света

За шеста поредна година евангелски християни от почти всички евангелски деноминации се събраха да се молят за България и света. Събитието се проведе на 14 октомври 2023 г. в Зала 1 на Националния дворец на културата, София. На молитвата присъстваха около 2500 души. Църкви от цялата страна се организираха да доведат вярващите с автобуси и лични автомобили. Около 700 приемника са излъчвали молитвата и от чужбина онлайн. Цели църкви са провели събрания, в които са гледали молитвата.

Пастири на български църкви в Лондон също са се организирали там като част от общото молитвено движение. Те са се събрали да се молят по същото време, когато в София се проведе националната молитва. На събранието в Лондон е присъствал и българският посланик във Великобритания Марин Райков (министър-председател на България в служебния кабинет през 2013 г.).

Всеки, който присъства на молитвата, стана свидетел на изключителната организация и отдаденост на многобройните помощници. И това не е случайност. Зад Общото молитвено движение за братолюбие вече е изградена сериозна организация, която включва координатори и сътрудници от различни евангелски деноминации. България е разделена на шест молитвени региона със свои координатори. Те организират молитвени събрания в своите райони на дати различни от националната молитва.

Подготовката на общото молитвено събрание и финансовият отчет се прави на специално организирана национална пастирска среща, в която са поканени участници от всички деноминации, активно включени в молитвеното движение. Това, което свързва всички тях, е силното убеждение, че общата молитва, съчетана с братолюбие, ще доведе до съживление в страната ни. Етичните правила на движението включват любов и почит към всеки вярващ в Христос независимо от деноминацията. Категорично се отхвърля възможността за употреба на молитвената инициатива за постигане на лични или тясно църковни амбиции.

Краткото слово, което п-р Филип Рашев отправи към събранието, имаше за цел да напомни на вярващите, че Божият дом е молитвен дом за всички народи, както и че молитвата не е самоцел, а средство за установяване на Божието царство на земята. Молитвата спомага за изпълнението на Великото поръчение на Господ Исус Христос, като води християните да място на изпълване със сила от Духа – сила за свидетелство.

Молитви бяха издигнати към Бога за духовен глад в Църквата и обществото, за покаяние, за изпълване със Светия Дух и съживление, за чистота и братолюбие в Тялото Христово, за издигане на нови служители на Евангелието, за духовна приемственост между поколенията, за спасение на хората в България, за основаване на нови църкви, за единство и любов между християните от различни етноси, за здрави и благословени семейства, за богоугодно правителство и местни власти, за Божията подкрепа към тези, които умират като мъченици за вярата в Исус Христос.

Следващата национална молитва е планирана за 5 октомври 2024 г., като мястото на провеждане все още не е уточнено.

 


Текстът е подготвен от п-р Владимир Железов и е заимстван от вестник Зорница. По-рано тази есен вестник Зорница публикува и обръщение от Димитър Спилков във връзка с подготовката на събитието. Там можете да прочетете допълнителни подробности.История на протестанството