Skip to content; Access key q.
началовлади райчинов избран в борда на европейския евангелски алианс
08.10.2023

Влади Райчинов избран в борда на Европейския евангелски алианс

Годишната генерална асамблея на Европейския евангелски алианс беше проведена на 6-7 октомври 2023 г. в онлайн формат. Участваха около петдесет представители на национални евангелски алианси и асоциирани членове на ЕЕА.

Двудневното събрание беше замислено под надслов „Освобождаваща истина – силата на ученичеството“. Темата е фокусирана върху петте основни белега на християнската мисия. Събитието нямаше основен говорител, а вместо това един от двамата генерални секретари на ЕЕА Ян Веселс (Нидерландия) представи основните послания на предложената тема, след което участниците се разделиха на малки групи за обсъждане в дълбочина.

 

Петте белега на нашата мисия

Ето петте теми на дискусията. Първият главен белег на християнската мисия е споделянето на Добрата вест. Тук ключови думи са: благовестване и прогласяване на Царството. Вторият белег на мисията е взаимното ученичество. Христос ни е възложил мандат да изграждаме Негови последователи. Ключови думи: наставление, преподаване. Третият белег е грижата за уязвимите. Според Исая 66:13 Бог милее за нас като родител. И ни изпраща да проявяваме състрадание, любов, грижа, помощ. Четвъртият белег е преобразяването на обществото. Още в първа глава на Исая се говори за трансформация на обществото, правосъдие, вършене на добро. Петият белег е опазването на Божието творение. Днес милиони хора гласуват, а самото творение стене в очакване на нашето изявление. Тук ключови думи са настойничество, съхранение.

Вместо да разчита на водещи говорители, основен акцент в общото събрание на ЕЕА този път бяха малките дискусионни групи. Именно на тях бе посветена основна част от програмата. Всички участници бяха разпределени според регистрацията си в пет групи за обсъждане на посочените пет теми, които на английски език бяха формулирани с думите Tell, Teach, Tend, Transform, Treasure („казвай, поучавай, грижи се, преобразявай, опазвай).

Дискусията в малки групи бе според предварително заявен интерес към някоя от петте области на мисията. Задачата в отделните сесии беше да се потърсят какви са силните ни страни като евангелска общност по съответния въпрос; какви възможности имаме в нашето съвремие да променим нещо; какви въжделения ни вдъхновяват; и какви практически резултати очакваме. Дискусията беше основана на т.нар. “SOAR” анализ (съкращение от английските думи strengths, opportunities, aspirations, results), при който се задават въпросите „Какво е състоянието ни?“, „Как би могло да изглежда?“, „Какво би следвало да бъде?“ и „Какво ще бъде?“.

 

 

Библейски размисли

Събитието бе подготвено от офиса на Европейския евангелски алианс, който се намира на ул. „Ройтерщрасе“ 116 в немския град Бон. Водещ на общото събрание (което на английски език се нарича General Assembly) беше Матаяс Бьонинг.

Сутрешните размишления в първата част на изданието бяха водени от Таня Дилман с прочит на пасажи от Марк 1:17 и Лука 9:1-6. Когато изпраща дванайсетте на мисия, Исус им придава сила и авторитет да прогласяват настъпващото Царство на Бога.

През втората сутрин библейските размисли бяха поверени на Марвин Оксенхам. Той сподели няколко думи за белезите, които получаваме върху себе си от мисионерското посвещение. Много от тях са положителни – когато благодарим за преживяванията с нашите ученици. Но има и тежки белези. Първо, това са последиците от Грехопадението: страдания, болезнен труд, собствените ни борби с нелечими заболявания. Второ, имаме последиците върху мисията от враговете на Божието дело. И трето, ние носим по себе си белезите от самотата в мисията. Мнозина изоставят апостол Павел и през много от пътуванията си той чувства тяхната липса. Но въпреки всички тези неща мисията си струва и всеки от нас може да го засвидетелства от личен опит.

 

Работно общо събрание на ЕЕА

В съботната сутрин беше проведено и работното общо събрание за членове на Европейския евангелски алианс. Събранието прие нов асоцииран член: “Word of Life Europe”, представлявана от Андреас Венцел. Междувременно има още организации, които кандидатстват за членство.

 

Промяна в борда на ЕЕА

Президентът на ЕЕА д-р Франк Хинкелман обяви, че на д-р п-р Даниел Топалски се оттегля от участие в борда на ЕЕА поради сериозни ангажименти в новоучредената Глобална методистка църква, и изрази благодарност за неговото служение през годините. За нов член на борда на ЕЕА беше представена номинацията на Владимир Райчинов.

 

Сближаване между ЕЕА и Лозана Европа

През последните години има сближаване между ЕЕА и Лозанското движение за Европа, съобщи вторият генерален секретар на алианса Кони Мейн Дуарте. Все повече се инвестира в обмен на опит, а всякакви форми на съперничество са оставени в миналото. Уша Райфснайдер и Джим Мемъри поддържат много топли отношения с президента и двамата генерални секретари на Европейския евангелски алианс. ЕЕА разпознава и приема Лозанския завет от 1974 г. и разпознава важната роля на Лозанското движение за насърчаването на мисията за разпространение на Благата вест. Има посвещение за взаимна молитва и подкрепа – особено в достигането на младите хора. Именно това е наследството, което искаме да оставим на следващите поколения. 

 

Националните алианси и ЕЕА

Беше повдигнат въпросът за привличането на още национални алианси. Ян Веселс даде информация за Словакия, Полша и Латвия: Евангелският алианс в Словакия е без сериозна дейност и затова членството им е замразено. Полският евангелски алианс оттегли членството си в Европейския евангелски алианс преди няколко години. В момента се водят разговори за присъединяване. Евангелският алианс в Латвия също за момента е изтеглил участието си. Литва също не е на картата на ЕЕА. Ян Веселс съобщи, че се опитва да направи връзка с тези две страни и да бъдат привлечени в общото евангелско семейство.

Има още страни, в които има местни алианси, които все още не членуват в ЕЕА. Д-р Хинкелман обяви, че се водят разговори, но всяка ситуация е различна. Разбира се, основната инициатива винаги трябва да бъде у местния евангелски алианс и неговото разпознаване на необходимостта от подобен вид участие. Членството в ЕЕА е доброволно и е въпрос на преценка от месния алианс.

 

Работни дискусии

Годишният финансов отчет на борда на ЕЕА беше приет единодушно, след дискусия. Събранието освободи борда от отговорност. Беше приет и нов бюджет на алианса за следващата 2024 година.

Бордът представи отчет на централизираната помощ, която беше събрана по линия на ЕЕА за Турция след земетресението. Разпределени са над 200 хиляди хранителни пакета, сред около 1250 семейства в градове като Хатай, Караманмарас, Газиантеп, Малатия, Адиаман. Общият обем на дарените средства е малко над 35 хиляди евро.

Следващата генерална асамблея на ЕЕА е планирана за 11-14 юни 2024 г. и ще се проведе присъствено. Информация с подробности ще бъде изпратена до всички национални алианси.

 

В заключение д-р Хинкелман изрази благодарност към офиса на ЕЕА в Бон и към двамата генерални секретари Кони Дуарте и Ян Веселс. Признателност беше изразена също така към служителите в офиса Емили Ланге и Таня Дилман, чийто неуморен труд стои зад всички подготвени документи.

 

 

Доклади от дискусиите на малките групи

В края на събранието бяха представени доклади от дискусиите във всяка малка група. По първата тема (“Tell” – „да споделяме Евангелието“) имаше две дискусионни групи с представители на около десет държави. Доклад за техните обсъждания изнесе Андреас Венцел. Основен акцент в неговата презентация бе достигането на всички нива и групи на континента с Благата вест, както и това, че отговорността ни е обща и сме призовани да го правим в сътрудничество и единство.

Тема на дискусиите във втората група беше “Teach” („да преподаваме Божието слово“), а отзивът бе представен от Леендерт Волтерс (Чехия). В дискусията е разгледана нуждата от по-задълбочено преподаване на Божието слово, на основите на Благовестието, както и по-целенасочено изграждане на последователи на Христос. Във всичко това имаме нужда преди всичко останало от молитва и водителството на Светия Дух. Една от най-дълбоките характеристики на ЕЕА е представата за холистично ученичество, при което се интегрират всички елементи от живота на човека.

Третата група обсъждаше темата “Tend” – тоест „да полагаме грижи за уязвимите“, а заключенията бяха представени от Джулия Доксат-Пърсър, социо-политически представител на ЕЕА. Обсъдена е ситуацията с протягането на ръка към мигрантските общности; нуждата от по-лесно намиране на църкви на националните уебсайтове; разработването на теми като „бизнеса като мисия“ за по-добро достигане на нуждаещи се; връзката между националните алианси и политическите среди; както и взаимният обмен на ресурси между европейските евангелски движения.

Ричард Проктър от „Свят без сираци“ сподели откритията на четвъртата група. Техните дискусии бяха фокусирани върху темата “Transform” – „да съдействаме за преобразяването на нашето общество“. Той изтъкна няколко насоки, върху които можем да се фокусираме в тази област: мрежата помежду ни като евангелски общности, диалогът с външните организации, смиреното служение за изграждане на авторитет, добрата комуникация, старанията ни да съдействаме за защитата на граждански права. Значителни свидетелства вече може да се видят в обществата около нас, но е необходимо добрите практики за разрешаването на проблеми да се умножават. Няма проблеми, които са прекалено големи за разрешаване, а ние като евангелска общност на този континент имаме немалко представителство.

За петата група (“Treasure” – „да опазваме средата“) доклад изнесе Влади Райчинов. В обсъждането участваха представители на осем европейски държави, а основните акценти в представянето на изводите бяха ангажиментът ни като евангелски християни да полагаме грижи за творението като форма на поклонение към Твореца. В условия, когато светски организации налагат други видове политика с мотива за опазване на околната среда за следващото поклонение през глобалното затопляне, ние като Христови последователи следваме библейския възглед за Божия свят като нещо добро, като пострадал поради Грехопадението и като отговорност за нас да изразяваме обичта си към Създателя чрез грижа за Неговите творения.

 

Ценни събития, представени на форума

Форумът “HOPE”

На 27 септември 2023 г. се проведе поредният форум “HOPE” („Надежда“), посветен на темата „Как да вървим заедно във времена на политическа поляризация“. Събитието беше второ от поредица срещи, посветени на дискусия върху свободата на речта, положението на мигранти и бежанци на Стария континент и въпросите за човешката сексуалност. Говорители на форума бяха Нанси Льофевр (CNEF, Advocates France), п-р д-р Исраел Олофинджана (One People Commission) и Ян Вилем Янсе (Missienederland).

 

Emerging Leaders Summit

Беше обявено следващото издание на Emerging Leaders Summit (ELS) – събитие на Световния евангелски алианс, което цели да помогне на млади християни във водаческа позиция да видят по нов начин своята идентичност като Христови последователи. Този път форумът ще се проведе в Индонезия, а датите са 17-21 октомври 2023 г. Мотото е: “Leading and Thriving in the New Landscape”.  

 

Консултация за идентичността на европейските евангелисти

На 23-27 август 2024 г. в Прага ще се проведе консултация върху естеството на европейската евангелска идентичност. Преди година бе проведена конференция на Общността на европейските евангелски богослови, с която бяха поставени основите на тази дискусия. Темата ще бъде: „Евангелската идентичност в Европа днес: единство и разнообразие“. Ще има разглеждане на регионални, исторически, богословски перспективи. Очаква се лектори да бъдат Тимотео Кавако, Джели Криймърс, Ларс Дале, Пер Еверт Себастиен Фат, Тим Грас, Франк Хинкелман, Хети Лалеман, Джошуа Сиърл, Корнелиу Симуц, Кристиан Сонеа. ­

Сред семинарите има теми за отношенията между евангелските общности и популистките движения, духовността, мисията и глобалния юг, както и тема за т.нар. „постевангелизъм“. Националните алианси са горещо приканени да изпратят участници в тази съществена дискусия. Впоследствие се планира докладите да бъдат издадени на книга.

 

Половинвековен юбилей на Евангелския алианс в Италия

Италианският евангелски алианс (AEI) планира да отпразнува своята 50-годишнина на 11 май 2024 г. Разказ за това сподели Лучия Стелути. Алиансът е учреден като плод на Лозанския конгрес през 1974 г. Президентът на AEI Джакомо Циконе отправи сърдечна покана към всички евангелски алианси в Европа да участват в празничното отбелязване.

 

След обща молитва в края Матаяс Бьонинг закри общото събрание на ЕЕА.История на протестанството