Skip to content; Access key q.
началомладите искат да чуят гласа на пастира
27.04.2023

Младите искат да чуят гласа на пастира

Уважаеми пастири и младежки водачи,

Пишем ви относно инициатива на няколко сдружения, които работят сред младежи в България. Инициативата е съгласувана с председателя на Обединени евангелски църкви п-р Румен Борджиев и след решение на Управителния съвет на ОЕЦ се провежда като общо проучване за евангелската общност у нас.

Представители на „Истински хоризонти“, Българския християнски студентски съюз (БХСС), „Скрипчър Юниън“, Християнската младежка баптистка организация (ХМБО), „Янг Лайф България“, младежкия отдел към СЕПЦ, младежкия отдел към СЕСЦ и Евангелската младежка организация (ЕМО) към ОЕЦ се заеха със задачата да проведат проучване.

Обединени заедно, споменатите мисионерски и младежки организации подготвиха проучване под формата на интервю с пастири и младежки водачи. В него интервюираните ще бъдат помолени да опишат със свои думи какво е положението на младежкото служение в тяхната църква. Целта на проекта е да установим някои общи тенденции, проблеми, нагласи и възможности за развитие. Така всички ще имаме по-добра яснота в каква насока да фокусираме усилията ни, за да сме максимално полезни в църковните служения сред млади хора!

В желанието ни да подпомогнем младежкото служение в църквите би било прибързано да подходим по какъвто и да било начин, без най-напред да чуем какво казват водачите на местните църкви. В Притчи 18:13 се казва: „Да отговаря някой, преди да чуе, е безумие и позор за него.“ Бихме искали да чуем гласа на пастира и на младежкия водач.

Резултатите ще бъдат публикувани на страниците на вестник Зорница (медиен партньор на тази инициатива) и достъпни за всички участващи в проучването. Надяваме се, че ще бъдат от полза за развитието на работата сред млади хора – и в по-широк план, за изграждането на Божието царство.

На споделения линк по-долу ще намерите предварителен кратък въпросник с цел събиране на обща информация. Молбата ни е да го препратите до пастирите и младежките ръководители във вашите деноминации. С помощта на тези няколко въпроса самите водачи имат възможност да изявят желание и готовност да бъдат интервюирани.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВЪПРОСНИК

 

Благодарим ви за съдействието! Молитвата ни е тази инициатива да доведе и до активно взаимодействие за успешно развиване на младежкото служение във вашата църква!

 

От името на организационния екип,

Цветан Стоицев

Влади РайчиновИстория на протестанството