Skip to content; Access key q.
началобхсс с нов национален ръководител
31.07.2022

БХСС с нов национален ръководител

От 11 до 17 юли 2022 г. се проведе редовният библейски лагер на Българския християнски студентски съюз (БХСС). Традиционното събитие бе под надслов „Трилогия-Марк“, а форматът му е замислен с цел насърчаване на индуктивното изучаване на Божието слово. Тази година вниманието на участниците беше фокусирано върху първата половина от Евангелието според Марк – най-старата биография на Исус, написана по завладяващ и динамичен начин.

Участваха двайсет и двама студенти и петима членове на екипа на БХСС. В продължение на една седмица всички те заедно се потопиха във вълнуващото библейско изучаване. Запленени от увлекателното повествование на Марк и изумени от дълбочината на Божието слово, всеки ден те преоткриваха колко превъзходен, търпелив и любящ е Господ Исус Христос.

Събитието се проведе в планинска обстановка недалеч от град Рожен. Чистотата и автентичността на прекрасната родопска обстановка, както и отделянето от големия град заедно с други вълнуващи се от Словото и обичащи Бога студенти – всичко това спомогна участниците да се откъснат от обичайното студентско ежедневие и да навлязат надълбоко в библейските разкази и в опознаването на Христовия характер.

Ежедневните осемчасови изучавания на Писанието се редуваха с много интерактивни игри, освежаващи разходки и екскурзия до Националната астрономическа обсерватория. Освен това лагерният огън и свободното време подсигуриха чудесна възможност както за сладко общение, така и за необходимата почивка. По-долу споделяме отзиви на двама участници в „Трилогия-Марк“.

Наред с други събития и инициативи за благовестие и ученичество сред студенти, БХСС редовно организира конференцията „Трилогия“ с цел да подсигури условия участниците да имат „манускриптно индуктивно библейско изучаване“ върху различни части от Божието слово (вж. bhss-org.com/trilogy). Ръководителите на сдружението изхождат от убеждението, че няма по-добър начин младите хора да израстват във вярата и познаването на Христос от това, да се отдават на подробно изследване на библейския текст в малки групи. Именно тогава, чрез споделеното вникване в съдържанието на текста и съвместното извличане на библейските послания, Божият Дух работи в сърцето и изгражда новия вътрешен човек в нас. Конференцията „Трилогия“ за първи път е проведена през 2014 г. и оттогава стабилно се е утвърдила като любимо събитие на поколения студенти.

От 2016 г. национален директор на БХСС е Крейг Уайрънс. Той е автор на книгите Ученичество на практика и Благовестие на практика, които се използват от студенти из цяла България. През 2022 г. Крейг бе поканен да поеме отговорност към европейския екип на International Fellowship of Evangelical Students (IFES) в Европа. Затова от тази есен неговата роля се простира в служението сред аналогични на БХСС студентски движения из Стария континент.

Новият национален директор на БХСС е Десислава Момчева – служител в студентското движение от 2013 г. насам. В интервю към блога на БХСС „Мисио Деи“ тя споделя, че никога не си е представяла как един ден ще има такава отговорност за движението, изиграло най-главна роля за личното ѝ израстване във вярата. Малко преди завършването си като бакалавър Деси е поканена на интервю за позицията на регионален координатор към студентското движение и след като е наета паралелно завършва магистратура по Международен бизнес. Тя приема служението в БХСС като личен призив, тъй като мечтае студентите днес да имат същото преживяване, което е имала и самата тя. По време на образованието си в университета Деси е била активна част от малка студентска група, която ѝ е помогнала да задълбочи разбиранията си върху Словото, да подобри своя духовен живот и да опознае и обикне Бога. Впоследствие тя организира събития, семинари, мисионерски седмици и участва в множество обучения към БХСС на национално и международно ниво. За нея тази нова позиция е нова възможност да се доверява на Бога и да се учи от примера на Исус и от това, което ѝ предстои да преживее, участвайки в делото Му сред студентите в България.

През последните две години екипът на БХСС пое ангажимент да подготви и организира уникалния за България фестивал „Ела и виж“. Събитието бе под егидата на Обединени евангелски църкви и първоначално бе замислено за началото на 2020 г., но на два пъти бе отлагано поради епидемията с Covid-19. Основният замисъл е да се подсигури възможност за различни християнски мисии, издателства и служения да представят дейността си пред вниманието на по-широката евангелска общественост. А целта е църквата в България да има по-добра представа какви духовни ресурси са на разположение. Фестивалът се проведе на 22 октомври 2022 г. и в следващия брой на Зорница очаквайте по-подробен разказ за него. Допълнителна информация в тази връзка има в Интернет на адрес: ela-vizh.net.

През 2023 г. Българският християнски студентски съюз ще отбележи 30 години дейност. Юбилеят ще бъде отпразнуван в началото на март, на национален форум в град Трявна, под надслов „Град на хълм“ (вж. bhss-org.com/forum).

 


Текстът е заимстван от вестник Зорница.



История на протестанството