Skip to content; Access key q.
началооец обяви дарителска кампания за карловско
22.09.2022

ОЕЦ обяви дарителска кампания за Карловско

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
ЗА ПОСТРАДАЛИ СЕМЕЙСТВА
ОТ БЕДСТВИЕТО В КАРЛОВСКО
 

 

Уважаеми сънародници,
Скъпи братя и сестри в Господа,

През последните седмици всички ние проследихме тежкото бедствие в община Карлово, при което редица селища пострадаха тежко. В резултат от проливни дъждове и последвалото наводнение бяха съсипани множество домове, а десетки семейства останаха на улицата.

След като мнозина българи (включително някои църкви и отделни вярващи) всеотдайно се включиха в доброволческите усилия за изхвърляне на водата, почистване на натрупаната кал и спасяване на оцеляла покъщнина, през последните дни вече се появява нужда от други видове подкрепа. С активното посредничество на пастир Панайот Нанчев от Карлово и след проведени разговори с кмета на едно от най-пострадалите места, село Богдан, бяхме уверени, че сега има потребност от подсигуряване на пострадалите 82 домакинства с бяла техника: печки, хладилници, перални и т.н.

Затова обявяваме дарителска кампания за закупуване и доставяне на основни домакински уреди за нашите съграждани в нужда. Инициативата започва с настоящото съобщение. Призоваваме църковни общности, домашни групи и индивидуални вярващи – всички, които изпитват чувство на състрадание и са подбудени от Божия Дух, да мобилизират усилия и средства, за да можем заедно да откликнем на тази нужда. Цялата кампания, разбира се, е за Божия слава. Събраните дарения ще бъдат предоставени на работна група, излъчена от ОЕЦ, която в съгласие с п-р Нанчев и в координация с кмета на село Богдан, г-н Хр. Иванов, ще канализира дарението за достигане на нуждаещите се семейства. 

Сметката, на която се набира целево помощ за кампанията, е следната:

 

Обединени евангелски църкви в България
Райфайзенбанк | SWIFT/BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG33 RZBB 9155 1068 0199 18
Основание: Дарение за Карловско

 

Крайният срок за събиране на средствата е 5 октомври. приключване на кампанията офисът на ОЕЦ се ангажира да публикува отчет за генерираното дарение и начините на изразходване на помощта.

Наред с дарителската инициатива нека да не преставаме да се молим за всички семейства, които пострадаха от водното бедствие. Във време като това ние, Христовите последователи, имаме безценна възможност да протегнем спомагателна ръка и да проявим съчувствително сърце. Нашето убеждение е, че Бог обича всички хора и е особено съпричастен към страдащите и уязвимите, хората в криза и отчаяние, хората без надежда и радост. Нека да се застъпваме Неговият лик да осияе над тези наши съграждани, а спасителната вест за новия живот в Исус да се разчуе из тези места чрез свидетелството на нашите братя и сестри в района!

 

С братски поздрав в Христос,

 

п-р Румен Борджиев 
председател на ОЕЦ

 

22 септември 2022 г.
СофияИстория на протестанството