Skip to content; Access key q.
началообръщение на оец по повод предстоящите избори
04.03.2021

Обръщение на ОЕЦ по повод предстоящите избори

ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ


4 март 2021 г.
София

 

ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ

 

Уважаеми съработници в Божието дело, 
Скъпи братя и сестри в Господа,


На 4 април 2021 г. ще се проведат поредните парламентарни избори в Република България.

Свободните парламентарни избори са ключово събитие, което осигурява мирното предаване на властта, легитимността на управлението и гражданския мир в една демократична страна. По тази причина призоваваме евангелските вярващи и църквите към активна застъпническа молитва за тяхното успешно провеждане. Нека се молим за честен и открит изборен процес, нашият народ да направи мъдър и свободен избор и участващите в изборите да имат отговорно поведение.

Напомняме, че една от основните форми на изборни престъпления и манипулации е гласуването срещу заплащане или срещу обещана привилегия, която касае само една конкретна група хора. В тази връзка настойчиво напомняме, че евангелските християни трябва да бъдат безукорни по отношение отказа от участие в подобни схеми и недопускане на тяхното осъществяване. На тези избори нашият глас има отношение към добруването и благоденствието на цялото общество, а не към облагодетелстването на една конкретна общност. В този смисъл, дори приемането на размяната на вот срещу обещанието за разрешаване на някакъв битов или материален проблем – като грижа за бедни хора от църквата или ремонт на молитвения дом, е недопустима търговия с гласове и неприемливо пред Бога. Нека в нашия избор бъдем водени от цялостните политики, които участниците в изборите предлагат – в това число и по отношение на свободата на съвестта и практикуването на вероизповедания и осигуряването на достоен живот за всички български граждани.

Отново напомняме, че решението за кого да се гласува е лично и е недопустимо да използваме трибуната на повереното ни от Бога служение за политическа агитация.

Призоваваме евангелските вярващи да участват масово и отговорно в изборите. Правото на избор е крайъгълен камък на демократичната политическата система, която е препятствие пред тоталитарните и авторитарни политически режими, от каквито в миналото евангелската общност е претърпяла големи страдания. Участвайки по почтен и свободен начин в изборния процес, ние потвърждаваме обичта и грижата си за доброто на нашия народ и даваме своя принос за свободата и развитието на нашата родина България.

Нека благодатта на Господ Исус Христос бъде с всички нас.

Бог да благослови България!

 

П-р Румен Борджиев

Председател на ОЕЦ в България 


 

ПП
Приложено предлагаме на вниманието ви някои ресурси относно важността на гласуването; усещането за несигурност; единството в молитва; и отговорността на вярващите в такава обстановка. Можете да ги свалите и от следния линкИстория на протестанството