Skip to content; Access key q.
началосъвет за развитие на гражданското общество
14.05.2020

Съвет за развитие на гражданското общество

На 13 май 2020 г. приключи гласуването за присъединяване на неправителствени организации с нестопанска цел в обществена полза към Съвета за развитие на гражданското общество 2020. Като сдружение, представляващо 14 вероизповедания, Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) заявиха готовност и желание да участват в гласуването и да се кандидатират за членство в Съвета.

Измежду кандидатствалите 123 неправителствени организации ОЕЦ събра 21 гласа, с което се класира на 45 място. За съжаление, това се оказа недостатъчно, за да бъдем приети сред първите 14 НПО, които ще вземат участие в Съвета.

Управителният съвет на ОЕЦ изразява благодарност на всички 21 неправителствени организации, които дадоха гласа си за нашата кандидатура. Признателни сме за оказаното доверие. Въпреки че не съумяхме да се преборим за участие в Съвета, ОЕЦ ще продължи внимателно да следи развитието на гражданското общество и ще изразява становища по наболели проблеми във ръзка със свободата на изповядването на вярата. Освен това ОЕЦ ще съпровожда дейността както на Съвета за развитие, така и на Министерски съвет. 

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.

https://voting.government.bg/publicLists/rankingИстория на протестанството