Skip to content; Access key q.
началонационална молитва за българия
01.09.2018

Национална молитва за България

На 22 септември 2018 г. евангелските християни в България се събират в Пловдив за обща молитва. Събитието се организира от инициативен комитет, сформиран от редица евангелски църкви и деноминации, а ОЕЦ е партньор в подготовката. 

Началото на движението за съвместна молитва и братолюбие беше поставено през март 2017 г., когато около 80 пастири от различни протестантски изповедания се събраха в Стара Загора. Тогава те се съгласиха да споделят ресурси и сили, за да могат да организират общи молитвени събрания в шест региона от страната. Бяха приети също така етични правила за подготовката на събитията, около които съучредителите се подписаха. Основна част от идеята е да се подготвя обща национална молитва веднъж всяка година, а междувременно във всеки от шестте района на страната да се провеждат регионални надденоминационни молитвени събрания. Основен приоритет в цялата инициатива е акцентът върху братолюбието и единоството на църквата в България. Именно по тази причина начинанието се нарича ОБЩО МОЛИТВЕНО ДВИЖЕНИЕ И БРАТОЛЮБИЕ. 

В посветения на начинанието уебсайт MolitvaBG.org се посочва: "В инициативата като съинициатори „на равно“ участват пастори, служители и вярващи от: Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, Национален алианс „Обединени Божии Църкви“, Съюз на евангелските баптистки църкви в България, Евангелска методистка епископална църква в България, Българска Божия църква, Съюз на евангелските съборни църкви в България, Българска евангелска църква Блага вест, Христова евангелска църква Шалом, Християнска църква Сион, Божия църква в България, Християнска църква Месия, Общност на евангелските църкви на вяра, Християнска църква ДАВ в България, Християнски център, Българска евангелска църква, Църкви „Ново поколение“, Християнска църква „Ел Шадай“, Църква „Живот чрез Христа“, Национален християнски център, Църква „Зое“, Църква „Проуждане“, и други. Списъкът расте и ще бъде актуализиран периодично, защото все повече пастори и църкви се включват в инициативата" (цитат тук). 

През 2017 г. бяха организирани общо шест регионални молитвени събрания. В тях организаторите посочват, че са взели участие около 140 пастири и поне 5200 вярващи от всякакви евангелски деноминации и от всички географски части на България. Хиляди са следили на живо всяко от събранието през официалния уебсайт на общото молитвено движение MolitvaBG.org. Запитвания и предложения за подготовката на събранията може да се изпращат на специално подготвения за целта имейл адрес

В началото на 2018 г. се проведе и втора национална пастирска среща. На нея се включиха около 140 служители от всякакви евангелски изповедания. Наред с времето за молитва и взаимно насърчение беше взето решение за местата и формата на молитвените събрания през следващите две години. 

Интервюта с адв. Димитър Спилков относно предстоящата обща молитва са поместени в "Евангелски вестник" и във вестник "Зорница"

През 2018 г. общата национална молитва се провежда в събота, 22 септември, от 14 часа, в зала "Колодрума" в град Пловдив. История на протестанството