Skip to content; Access key q.
началоприветствие от председателя на оец по повод петдесятница
26.05.2018

Приветствие от председателя на ОЕЦ по повод Петдесятница

До вярващите, служителите и църквите
от ОЕЦ в България

Скъпи съработници в Божието дело,

Старозаветният празник на седмиците – Петдесятница, в който са се принасяли първите плодове на жътвата, се е превърнал в празник на изпълненото обещание за благословението на Божия народ. Малко след възнесението Си от Елеонския хълм Христос поиска от Отца и Той ни изпрати на Петдесятница обещания дар – Святия Дух, Който да пребъдва с нас довека.

Като служители на Господа ние не сме оставени сами на нашите усилия, умения и недостатъци. Святият Дух е с нас да ни учи на всичко и да ни напомня всичко, казано от Господ. Духът ни упътва за всяка истина. Днес Духът свидетелства за Господ Исус Христос. Духът обвинява света за грях, за правда и за съдба. Част от това свидетелство е стремежът и умението, което Духът изработва в нас, „да бъдем едно, както Отец и Синът са едно, за да повярва светът”. 

Пророк Йоил видя славата на този ден и описа пленителна картина на преобразения Божий народ (Йоил 2:28-29). Пророк Исая го оприличи на „вода върху жадната земя и реки – на сухата почва” (Ис.44:3). Пророк Захария нарече това благословение „дух на благодат и на моление” (Зах. 12:10). Пророк Езекиил говори, че Божието лице вече няма да бъде скрито (Езек. 39:29).

Приемете моите най-искрени поздрави за Деня на Петдесятница. Нека никое изпитание, трудност или опасност не ни смущават, защото Духът на истината „пребъдва с нас и във нас ще бъде“!

 

С братски поздрав в Христос Исус,
пастор Румен Борджиев,
Председател на ОЕЦ в БългарияИстория на протестанството