Skip to content; Access key q.
началонови асоциирани членове в оец
23.02.2018

Нови асоциирани членове в ОЕЦ

На 21 февруари 2018 г. на редовно заседание на Управителния съвет на Обединени евангелски църкви бяха приети нови асоциирани членове на сдружението: 

  • Фондация „Динамис”
  • Висш евангелски богословски институт (ВЕБИ)
  • Висше духовно училище „Свети Тривелий” (ВДУ „Св. Тривелий”) 

Фондация „Динамис” е създадена през 2010 г. с цел да предостави юридическа платформа на програмата за лидерско обучение EQUIP и да разшири своята дейност в областта на обучителни семинари и мисионерски проекти. 

Висшият евангелски богословски институт (ВЕБИ) е частно висше духовно училище, учредено през 1999 г. от изповеданията Евангелска методистка епископална църква, Национален алианс Обединени Божии църкви, Съюз на евангелските петдесятни църкви, Българска Божия църква, Съюз на евангелските баптистки църкви в България и Съюз на евангелските съборни църкви в България. Ректор на ВЕБИ е ст. ас. Анатолий Еленков. 

Висшето духовно училище „Свети Тривелий” (ВДУ „Св. Тривелий”) е частно висше училище, което подготвя специалисти с висше богословско образование, свещенослужители, способни да развиват и прилагат научните знания в областта на богословието и други общочовешки дейности;  работи за повишаването на квалификацията и преквалификацията на специалистите от областта на богословието, а така също развива религиозно-просветна, научно-изследователска и социално-обществена дейност.  ВДУ "Св. Тривелий" е наследник на Библейска академия "Логос“, основана през 1992 г., а в момента има центрове в следните градове: гр. София, гр. Варна и гр. Стара Загора. 

------- 

Беше насрочена и дата за редовното годишно Общо събрание на ОЕЦ: 28 април 2018 гИстория на протестанството