Skip to content; Access key q.
началооец обяви ден за молитва и пост
25.01.2018

ОЕЦ обяви ден за молитва и пост

25 януари 2018 г.

София 

 

Скъпи сестри и братя в Господа,

По повод разгорещените обществени дебати около ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие ние в Обединени евангелски църкви в България изпитваме тревога поради определени тенденции и развития в българското общество.

Дебатите изведоха на преден план два остри проблема:

 

 1. Първо, насилието срещу жени и деца е срамен факт и ние като вярващи хора не можем да стоим безучастни. Като безспорен проблем това смущава сърцето ни и ние сме убедени, че са необходими мерки срещу тази обществена язва.
 2. Второ, опитите да се вмъква джендър идеология у нас също са факт и няма да се изчерпат с тази конвенция. Божието слово ни учи да обичаме грешника, но да се отвращаваме от греха. Църквата има дълг да назовава греховете на глас, без смущение и компромиси, за да играе ролята на духовна съвест на обществото.

 

Във връзка с това ОЕЦ препоръчва на евангелските християни в България да отделим време за усърдна молитва с пост. Смятаме за наложително всички вярващи, независимо от деноминационната си принадлежност, да се обединим в една обща застъпническа молитва за духовното здраве на българския народ. 

 • НИЕ ВЯРВАМЕ, че небесният Създател обича всеки човек – мъж и жена, дете и старец, силен и слаб, болен и здрав, българин и бежанец, вярващ и невярващ.
 • НИЕ ВЯРВАМЕ, че пред Бога е добро и благоприятно да отправяме молитви за всички хора – включително и за високопоставените, – за да можем да се радваме на спокоен живот „в пълно благочестие и сериозност“ (I Тимотей 2:1-3).
 • НИЕ ВЯРВАМЕ, че във времена на духовно объркване и мрак именно Църквата следва да се възправи на страната на правдата и да се моли за милост и сили, за мъдрост и слово.

Затова отправяме призив да отделим 31 януари, сряда като ден за усърдна молитва, придружена по възможност и с пост. Докато се молим Бог да придаде мъдрост на народните представители, за да не ратифицират спорната конвенция, нека същевременно с това като евангелски вярващи да се обединим пред Божия престол в изповед и застъпничество за следните неща:

 • СРЕЩУ въвеждането на каквито и да е форми на джендър идеология в правния мир на страната;
 • СРЕЩУ налагането на нестереотипни значения на понятията „мъж“ и „жена“ в българските училища и детски градини;
 • СРЕЩУ насилието във всички негови извратени варианти (вербално, физическо, икономическо, сексуално) и най-вече срещу насилието върху деца и жени.  
 • ЗА смирение и страх от Бога – този Бог, който ни се открива в Светото писание чрез личността на Исус Христос;
 • ЗА стабилни семейства – такива семейства, които се основават на библейски ценности;
 • ЗА покаяние и новорождение сред нашите сънародници – защото Бог „иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината“ (I Тимотей 1:4). 

Призоваваме всички църкви да посветят време, за да се включим в тази обща молитвена инициатива. Нека да насърчим вярващите хора да издигнат глас на застъпничество, за да можем заедно да изпросим милост от Небесния престол!

 

Със сърдечни поздрави в Христос,

П-р Румен Борджиев
Председател на ОЕЦ 

 

-----------------
Редакция | 2 март 2018 г. 

След като стотици вярващи се включиха на 31 януари с молитва и застъпничество, ОЕЦ обявява продължение на инициативата под наименование: "3:16 - ден за молитва и пост". Новата дата е 16.3.2018 г. История на протестанството