Skip to content; Access key q.
началоконференция на служителите в затвори
19.11.2017

Конференция на служителите в затвори

На 17 и 18 ноември 2017 г. Отделът за служение сред лишените от свобода в България към ОЕЦ проведе своята годишна конференция.

В продължение на два дни представители от различни евангелски църкви, посещаващи затвори в страната, споделяха своя опит и постигнатото през отминаващата година. Разказаха се немалко свидетелства как силата на Божията благодат, проявена под формата на милост и прощение, променя живота и съдбите на хората, които с вяра приемат протегнатата ръка на Бога.

Като си дават сметка колко ценно е делото да благовестват и да обгрижват духовно най-презряната и пренебрегната част от обществото, служителите в местата за лишени от свобода декларираха своята готовност да продължат да споделят името на Божия Син Исус Христос като сила за освобождение на всеки пленник на Сатана.

Мотото, което продължава да вдъхновява служителите в затворите, са думите на Спасителя: „Огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте” (Матей 25:35-36).История на протестанството