Skip to content; Access key q.
началоизложба за реформацията в градинката кристал
01.11.2017

Изложба за Реформацията в градинката Кристал

Специална изложба "500 години Реформация" бе изложена в градинката "Кристал" през първите две седмици на ноември. Изложбата е изготвена от художника Антон Николов и Лало Николов по поръчка на Обединени евангелски църкви в партньорство със Столична община. 

В съпровождащия текст към изложбата са използвани материали от следните книги: 

  • С. М. Хотън, Щрихи от църковната история 
  • Ърл Кернс, Християнството през вековете 
  • Хр. Куличев, Заслугите на протестантите за българския народ 
  • Д. Фурнаджиев, Г. Попов, Т. Шопов, В. Тодоров-Хиндалов, ред. Хр. Куличев, История на евангелските църкви в България 
  • Р. Генов, Поява и развитие на християнството 
  • Г. Нешев, Американски приноси в българската културна история през XIX век
  • П. Петков, Ролята на протестантската църква и протестантските училища в образованието и духовния живот на българите след Освобождението
  • Адолф Фехлауер, Мартин Лутер живот и вяра
  • И. Илчев и Пл. Митев, Докосвания до Америка (XIX - началото на XX век) 
 
 
Изложбата е част от поредица събития, планирани от ОЕЦ в партньорство със Столична община, НСРОБ и Студио 865. 


История на протестанството