Skip to content; Access key q.
началообщо събрание на ееа
16.10.2017

Общо събрание на ЕЕА

През 9-12 октомври 2017 г. Европейският евангелски алианс (ЕЕА) проведе в Прага ежегодното си Общо събрание. Около сто участници обсъждаха как евангелските християни в съвременна Европа могат да изявяват историческото библейско Благовестие пред заобикалящата ни светска, постсветска, постмодерна, постхристиянска, посткомунистическа култура, в която има:

  • милиони младежи, които не са имали никаква връзка с църквата;
  • конфликти, продължаващи с поколения наред;
  • мигранти, изгубили абсолютно всичко;
  • деца, които не знаят какво е дом.

Сякаш по Божие провидение първото заседание се наложи да се проведе в лекционна аудитория (вместо в конферентната зала), където участниците трябваше да седят като ученици на чинове - готови да учат нови и стари истини.

Именно в такава обстановка Розали Велосо върна мислите на присъстващите към древните, но актуални и днес въпроси, с които се е сблъсквал Аврам в Битие 11-12 глави. Ще се откаже ли от познатата сигурна среда, за да откликне на Божия призив? Каква ще бъде неговата идентичност оттук насетне? Как ще изглежда бъдещето му? В подобни бурни и тревожни времена евангелските вярващи днес се налага да решават дали ще последват обществените нагласи за дискусия с емоции и страх, издигайки стени и бариери в опит за запазване на идентичността, или ще потърсят своята сигурност и самоличност в Бога и ще прегърнат библейското си призвание.

Трима евангелски преподаватели по богословие предоставиха експертно мнение върху съвременната обстановка на континента. Еверт ван де Пол изложи пространно и дълбоко изследване на предизвикателствата пред християните в Европа. Томас К. Джонсън се спря на отношенията между евангелските християни и римокатолиците, както и последиците от тях върху Благовестието. Йоханес Раймер адресира някои наболели социални конфликти и описа новите инициативи на Мрежата за мир и помирение към ЕБФ.

Дейвид Пати представи усилията на сдружението Josiah Venture за благовестие сред млади хора, които не са имали никаква връзка с местна църква.

Д-р Криш Кандия беше удостоен с отличието Hope Award заради основаването и управлението на новата британска фондация Home for Good. Това начинание, започнало като инициатива на Евангелския алианс на Обединеното кралство, отваря възможности за нова социална роля на британските християни - да подсигуряват приемна грижа и да откликват на отчаяната нужда от закрила сред малолетни бежанци без семейство. Криш отправи предизвикателство пред участниците да се обърнат към своите църкви с въпроса дали ще продължат само да протягат ръка към страдащи хора, ощетени от редица социални проблеми, или ще се захванат да адресират корените на тези проблеми.

От една страна Общото събрание си даде сметка за нуждата да представя Благовестието пред хора, които формално членуват в църква, но не я посещават и не практикуват лична вяра в Исус Христос (т.нар. номинални християни). От друга страна обаче присъстващите се обединиха, че не трябва да работят директно срещу други църкви или деноминации (включително и срещу Римокатолическата църква и срещу Православната църква), а вместо това открито да обсъждат заедно с водачите на другите църкви как заедно да работят за Благовестието и за практическото свидетелство за вярата. Беше изтъкнато, че и самите евангелски църкви също имат своя собствена номинална периферия. Това положение подсказва, че е необходима пастирска грижа и допълнителни проучвания защо някои членове на евангелски църкви прекратяват участието си в църква и се отказват да упражняват християнската си вяра.

Преди да се разпуснат, участниците в Общото събрание на ЕЕА в Прага се обединиха около следните три решения за действие:

  1. Да полагат усилия да споделят Благовестието за Исус Христос сред хора от всички обществени прослойки в Европа.
  2. Да полагат усилия да извявяват Христовата любов по практични начини пред нуждаещи се хора из Европа, като адресират не само симптомите, а и корените на съществуващите проблеми.
  3. Да полагат усилия да изучават внимателно нуждите на своя ближен и да излизат отвъд зоната си на удобство за благото на ближния.

 

Бори ван Браам ван Влотен
офис администратор на ЕЕА
office@europeanea.org  |  www.europeanea.orgИстория на протестанството