Skip to content; Access key q.
началов събота ще се проведе общо отчетно събрание на оец
13.05.2016

В събота ще се проведе Общо отчетно събрание на ОЕЦ

На 14 май 2016 година, събота, от 12.00 ч. в сградата на Българска Божия църква „Кръстопът“, в гр. София, ще се проведе редовното Общо отчетно събрание на сдружение Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ).

Събранието е само отчетно, което означава, че няма да се проведат избори за ръководни органи на организацията. Има постъпило заявление за приемане на нов асоцииран член, което предстои да бъде обсъдено и гласувано от Общото събрание.


Според устава на организацията, всяка от членуващите в ОЕЦ 12 деноминации, участва в Общото събрание с петима делегати. Асоциираните членове ще имат по един делегат-гост.
Председателят на ОЕЦ, п-р Николай Неделчев, ще представи отчет за дейността на организацията през 2015 година. Отчет по финансовите въпроси ще представи и председателя на ревизионната комисия. По изнесените доклади се очакват въпроси и препоръки от делегатите. Ще бъде приет бюджета на ОЕЦ за 2016 година.История на протестанството