Skip to content; Access key q.
началонасилието срещу християни в индия продължава: 7 пастора са убити за 2015 г.
12.02.2016

Насилието срещу християни в Индия продължава: 7 пастора са убити за 2015 г.

През 2015 са регистрирани повече от 200 случая на антихристиянско насилие. Седем протестантски пастора и един мирянин са убити, а жертвите на насилие са общо осем хиляди, включително жени и деца. Разрушени са огромен брой църкви. Тези цифри бяха публикувани в доклад на “India Christian Persecution”, издание на “Catholic Secolar Forum” (Csf), гражданска организация в Индия.

Според доклада, който анализира насилието срещу християните в Индия през 2015 г., извършителите са групи и екстремистки формации и фанатизирани индуисти, изповядващи идеологията на Хиндутва , които се стремят да премахнат от Индия вярващите в не-хиндуистки религии. Тези групи са враждебно настроени към мюсюлманските и християнските религиозни малцинства и разпространяват кампания на омраза и злепоставяне, което, от своя страна води до конкретни действия на насилие.

Най-голям брой епизоди на анти- християнското насилие са регистрирани в Мадхя Прадеш, докато идеологията Хиндутва е най-широко разпространена  в щата Махаращра. Според доклада, Тамил Наду, Джаркханд, Чатисгарх, Харяна, Ориса, Раджастан са в списъка, който включва 23 щата от федералната република.

В доклада се отбелязва, че едно от основните обвинения срещу християните е, за принудително покръстване със измамни средства. Затова, правителството на Мадхя Прадеш внесе изменение на така наречения „закон срещу покръстването", чрез затягане на санкциите. Католикът мирянин Джоузеф Диаз, ръководител на Catholic Secolar Forum, отбелязва, че „насилственото покръстване не отговаря по никакъв начин на християнската вяра: става въпрос само да се остави свободата на съвестта и на вероизповеданието, предвидено в Конституцията“. Увеличен е броят на така наречените „церемонии на обръщане във вярата", организирани от индуистките екстремистки групи в многобройни индийски щата, където далитите и племенни християни биват карани насилствено и масово да приемат индуизма.

Източник: an.rvИстория на протестанството