Skip to content; Access key q.
началосесц с нов устав и ново ръководство
01.06.2015

СЕСЦ с нов устав и ново ръководство

На 24 и 25 април в София, в салона на Първа евангелска съборна църква, се състоя редовен годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България.
 
Освен изслушването и приемане на докладите за дейността на Съюза (този път и по отделни съборни области), в дневния ред бяха включени две много важни точи: Приемане на нов устав на съюза и избор на нов състав на Съюзно управление, след изтичането на четиригодишния мандат на досегашния. Главното в промяната на устава е в засилване на ръководната роля на пастирската колегия и специализацията на съюзното управление като изпълнителен орган по аналогия с разпределението на отговорностите в местната църква между духовен съвет и настоятелство. Съборният принцип се запазва както на равнище съюз така и на равнище местна църква.
След поредни три мандата като председател на съюза п-р Данаил Игнатов предаде тази отговорност на п-р Георги Желев, който беше избран с единодушие, за да бъде новият председател. Негови сътрудници в новото съюзно управление ще бъдат п-р Благовест Николов, п-р Рангел Кълвачев, п-р Станислав Алексиев и проповедника Румен Ганушев.
 
Нека благодатта на върховния началник на Църквата, Господ Исус Христос води църквите, пастирите и ръководителите на този съюз в дух на мъдрост и истина, със силата на Светия Дух, за успеха на Божието царство.
 
Източник: http://sesc-bg.org


История на протестанството