Skip to content; Access key q.
началоoбръщение към българския народ по бнт, по случай празника петдесятница, от председателя на съюза на евангелските петдесятни църкви, п-р иван врачев
29.05.2015

Oбръщение към българския народ по БНТ, по случай празника Петдесятница, от председателя на Съюза на евангелските петдесятни църкви, п-р Иван Врачев

Предлагаме на читателите на Евангелски вестник пълния текст на обръщението:

Уважаеми зрители, скъпи братя и сестри,

От името на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България най-сърдечно ви поздравявам по случай светлия християнски празник Петдесятница! Това е един от най-почитаните празници от всички християни. В действителност това е бил древен юдейски празник, посветен на приключването на жътвата, а по-късно – на даването на Божия закон. Но на този ден – 50 дни след Христовото възкресение и 10 дни след Неговото възнесение, се е случило едно от най-значимите за християните събития.

На този ден съгласно библейския разказ са се изпълнили думите на Иисус Христос, които Той казал на учениците Си след Своето възкресение: „Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели за това. И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града [Йерусалим], докато се облечете със сила отгоре.“ (Лука 24:46-49)

На този юдейски празник, когато в Йерусалим е имало много поклонници, пристигнали от различните провинции на Римската империя, рано сутринта 120-те Христови последователи, между които и Неговата майка, били събрани на молитва в Йерусалим. Внезапно те били изпълнени със Святия Дух и получили „сила отгоре“, за да бъдат Неговите свидетели както в самия град Йерусалим, така и в цяла Юдея, и Самария, и до края на земята. Така на този ден е била родена църквата на Иисус Христос – Неговата всемирна църква, която се състои от всички Христови последователи от всички етноси, племена и народи през всички времена.

Мисията на Христовата църква и на всеки отделен християнин е да бъдем свидетели за Исус Христос, като прогласяваме спасителното благовестие сред всички хора по света – благата вест за покаяние и прощение на греховете в Христовото име.

Затова днес по случай този светъл празник ПЕТДЕСЯТНИЦА поздравявам всички православни християни в нашата страна. Поздравявам и вярващите католици и арменци, въпреки че те отпразнуваха този празник една седмица преди нас. Поздравявам и всички евангелско-протестантски вярващи в страната ни.

И накрая поздравявам всички вярващи от евангелските петдесятни и харизматични църкви, които тази година честват 95 години от началото на петдесятното движение в България.

Най-сърдечно поздравявам всички християни в България, защото на този ден е била родена Църквата на живия Бог, която през всички времена е била, е и ще продължава да бъде „стълб и опора на истината“ (1 Тимотей 3:15).

Пастор Иван Врачев
Председател на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в БългарияИстория на протестанството