Skip to content; Access key q.
началообщо отчетно-изборно събрание на оец
17.04.2015

Общо отчетно-изборно събрание на ОЕЦ

На 9 май 2015 година, събота, от 10.00 ч. в сградата на Евангелска методистка епископална църква "Д-р Лонг" в гр. София, ще се проведе редовното Общо отчетно-изборно събрание на сдружение Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ).

Всяка от членуващите в ОЕЦ 12 деноминации, ще участва с петима делегати. Асоциираните членове (10 организации) ще имат по един делегат-гост. Очаква се в работата на форума да вземат участие със свой представител и Женския и Младежкия отдел на ОЕЦ. Събранието е отчетно-изборно, което означава, че ще се проведат избори на ръководни органи на организацията. Също така, има постъпили писмени предложения за промяна на устава, които  предстои да бъдат обсъдени и гласувани от Общото събрание.

Председателят на ОЕЦ, п-р Николай Неделчев, ще представи отчет за дейността на организацията през 2014 година. Отчет по финансовите въпроси ще представи и председателя на Ревизионната комисия. По изнесените доклади се очакват въпроси и препоръки от делегатите. Ще бъде приет бюджета на ОЕЦ за 2015 година.История на протестанството