Skip to content; Access key q.
началоепископ тендеро се срещна с бан ки мун
22.04.2015

Епископ Тендеро се срещна с Бан Ки Мун

През първата седмица на своя мандат генералният секретар на Световния евангелски алианс (СЕА) епископ Ефраим Тендеро се срещна с генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Бан Ки Мун в централата на ООН в Ню Йорк, за да обсъдят начините за укрепване на партньорството по въпросите от общ интерес. Епископ Тендеро потвърди ангажираността на СЕА да продължи работата с ООН на глобално и национално равнище за справяне с въпроси като остри конфликти, крайна бедност и корупция, както и за засилване на диалога между религиите и грижата за творението.

„В продължение на много години, като представители на около 600 млн. евангелски християни в повече от 120 държави, ние сме контактували с ООН чрез офисите в Ню Йорк и Женева. Срещата с генералния секретар на ООН само няколко дни след като встъпих в длъжност в СЕА, показва колко много се ценят присъствието и приносът на евангелските християни в ООН”, каза епископ Тентеро.

Епископът също така изрази благодарност, че ООН предлага повече възможности СЕА и други религиозни групи да участват и да имат своя принос за помирението, намаляването на бедността, решаването на въпроси в областта на правосъдието, като трафика на хора, както и за съдбата на бежанците.

„Като християни ние признаваме тежестта, която пада върху плещите на генералния секретар на ООН, занимаващ се с толкова много страдания в света. Бях впечатлен от чувствителността на г-н Бан към несправедливостите и конфликтите и желанието му за достигане до религиозните водачи и изграждането на доверие”, каза още епископ Тендеро.

"Като последователи на Исус Христос, Князът на мира, ние сме призвани да бъдем миротворци и да бъдем сол и светлина в света. С присъствието на СЕА чрез местните църкви по цял свят и нашите екипи в ООН, ние искаме да допринесем с нашето разбиране за това какво е необходимо и практически стъпки, които могат да помогнат за окончателно справяне с проблемите.

 

Превод от английски за Евангелски вестник

Източник: worldea.org

 История на протестанството