Skip to content; Access key q.
началоредовно общо събрание на оец
25.03.2014

Редовно общо събрание на ОЕЦ

На 10 май 2014 година, от 10.00 часа, в сградата на Божия църква в България, на ул. „Петко Каравелов“ 1А в София, ще се проведе редовното Общо отчетно събрание на сдружение Обединени евангелски църкви в България.

Всяка деноминация, член на ОЕЦ, ще участва с петима делегати. Асоциираните членове ще имат по един делегат. Очаква се в работата на форума да вземат участие със свой представител и Женския и Младежкия отдел на ОЕЦ. Събранието е само отчетно и не се предвиждат избори на ръководни органи, които са на всеки две години. Поради липсата на предадени в срок писмени предложения, няма да бъдат разглеждани предложения за промяна на устав или други нормативни документи. Председателят на ОЕЦ, п-р Николай Неделчев, ще представи отчет за дейността на организацията през 2013 година. Отчет по финансовите въпроси ще представи и председателя на Ревизионната комисия. По изнесените доклади се очакват въпроси и препоръки от делегатите. Ще бъде приет бюджета на ОЕЦ за 2014 година.История на протестанството