Skip to content; Access key q.
началомолитвена седмица 2014
16.01.2014

Молитвена седмица 2014

Измина поредната молитвена седмица, организирана от Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Святият  Дух, който е обединявал нашите сестри и братя още от 1900 г. (по материали от стари архиви) да се събират и молят заедно, продължава да ни мотивира и обединява и днес. Всяка вечер, членове на софийските църкви, жени и мъже, млади и възрастни, се събираха и отправяха молитви към Бога за единството и служението на църквата, за изцерение на болните, за здрави и благословени семейства, за състоянието в страната ни. Особено благословено беше молитвеното застъпничество за бежанците в България и общото младежко събрание в събота, когато беше издигната молитва за младото поколение в църквите ни.

За първи път евангелските църкви в Пазарджик се събраха заедно да се молят за Божието благословение в града им и страната. На това събиране присъства п-р Николай Неделчев като представител на ОЕЦ. Надяваме се и други градове да последват  примера им.

Снимка: Влади РайчиновИстория на протестанството