Skip to content; Access key q.
началосреща на немския посланик с представители на религиозните общности
15.10.2013

Среща на немския посланик с представители на религиозните общности

На 14 октомври т.г. по покана на посланика на Федерална република Германия, Негово превъзходителство г-н Матиас Хьопфнер, се проведе среща в посолството с Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ). Това е част от поредицата срещи, които различните посланици, акредитирани в София, провеждат с водачите на вероизповеданията, членове на НСРОБ. ОЕЦ бяха представлявани от своя председател п-р Николай Неделчев.

Предметът на разговор беше междурелигиозния диалог и общи проблеми във връзка с новите закони в България в контекста на Европейската общност.

На срещатa беше обсъдена ролята на религиозните общности за справянето със спешни, неотложни проблеми:

1. Увеличаването на емигрантската вълна в България;

2. Трафикът на хора;

3. Участието на религиозните общности в социални служения – работа с наркозависими, бездомни, домове за деца лишени от родителски грижи и др.

Посланикът изказа своето задоволство от активното включване на различните религиозни общности, както и яснотата, точността и конкретиката в предложенията за изменение и допълнение на новия проектозакон за вероизповеданията в България.

Молбата на Негово превъзходителство е такъв род срещи да станат регулярни, като вратата на посолството ще бъде винаги отворена за провеждане на дискусии, излагане на мнения, правене на предложения и дискутиране върху проекти, които все още не са разглеждани в България.

По отношение на Обединени евангелски църкви в България беше изказано мнение, че се наблюдава изключителна активност на евангелската общност и желание за разширяване на контактите с другите религиозни общности, както и изразяване на критика и градивни предложения за едно по-добро функциониране на българската държава и останалата част от социалните общности в България. Особено бяха подкрепени проектите за социално включване на евангелско-протестантските вярващи в живота на българското общество.

Членовете на Националния съвет на религиозните общности са: Българска православна църква, Мюсюлманското изповедание в България, Обединени евангелски църкви, Католическата църква в България, Еврейското изповедание в България, Апостолическата арменска православна църква.История на протестанството