Skip to content; Access key q.
началонов сайт на емец в българия
08.09.2013

Нов сайт на ЕМЕЦ в България

Евангелска методистка епископална църква в България има нов официален сайт - http://methodist.bg. Освен информация за историята и структурата на деноминацията, тук ще намерите богословски публикации и новини от дейността както на местните църкви, така и от значими международни събития.

Редакционният екип на БГ МЕТОДИСТ, ръководен от Нина Топалска, си поставя за цел „не просто да представи актуална информация за Обединената методистка църква в България и по света, но и да популяризира методисткото богословие и етос, които не са познати за широката аудитория у нас.“ Членове на редакцията са още Олег Константинов, Маргарита Тодорова и Даниел Топалски.История на протестанството