Skip to content; Access key q.
началообщо становище за ролята на църквата в обществото
22.08.2013

Общо становище за ролята на църквата в обществото

До

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание

Омбудсмана на Република България

Министър-председателя на Република България

Министъра на вътрешните работи

Министъра на правосъдието

Министъра на образованието

Главния прокурор на Република България

Директора на Дирекция „Вероизповедания” при Министерския съвет

Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в Република България

БТА

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

от форума „Ролята на църквата в обществото”,

проведен на 13.04.2013 г. в хотел

„Рила” – София

 

Основните принципи, обединяващи всички присъстващи и участници като становище за ролята на църквата в обществото, са:

1. Църквата е Божествена институция, която се ръководи от заповедите, които Бог е дал в Своето Слово – Библията.

2. Заявяваме, че ще спазваме законите на страната, доколкото това не противоречи на Божите закони и принципи. Имаме воля и решителност да реагираме чрез всички позволени механизми при създаването или приемането на закони, които накърняват правата на християните. Имаме и готовност да помагаме при писането на такива закони, ориентирайки авторите им в християнския фундамент, на който те би трябвало да почиват според нас.

3. Категорично се противопоставяме на узаконяването на поведение, което е неморално и противоестествено, като съжителство без брак и еднополовите бракове. Узаконяването им и приемането им за начин на живот не ги прави морални и естествени. Никаква власт няма право да изисква от свещенослужителите да венчават такива двойки под предлог, че се засягат правата на отделната личност. Такова искане противоречи на Божия закон, защото еднополовият брак е противоестествен. Библията го осъжда. Приемането на подобни закони накърнява личната свобода и съвест на свещенослужителя.

4. Категорично се обявяваме против проявите на секуларизъм и политическата коректност като средства на съвременната държава да ограничава влиянието на църквата в обществото и да накърнява свободата на християните, гарантирана ни от Господ Бог. Ще се борим с всички сили против тези явления.

5. Настояваме за правото на избор как да възпитаваме и обучаваме децата си в християнски ценности. Обявяваме се против държавния монопол в предучилищното и средното образование и настояваме алтернативите в тази област да получат нужната легитимност.

6. Призоваваме ръководителите на църквите да организират вътрешен дебат относно функцията на църквата в обществото. Да отворим и задълбочим темата за отговорността на църквата към този свят и да насърчаваме християните да проявяват активност във всички сфери на обществените процеси – социалната сфера, гражданския сектор, НПО, културата, частния бизнес.

7. Осъзнаваме, че за да бъде църквата на полагащото й се място в обществото, необходимо условие е нейното прочистване. Ето защо поемаме своята вина за това, че сме премълчавали за греха на пастирите, свързани с структурите на бившата Държавна сигурност, и твърдо настояваме те да се оттеглят от активна служба. Отворени сме за тяхното покаяние с братско смирение. Готови сме да инициираме вътрешен дебат по темата, а ако е необходимо – и публичен до изчистване на противоречията.

От Пастирската колегия на Евангелските съборни църкви

Пастир Димитър Куличев

Пастир Димитър Кърлев

Пастир Делчо Атанасов

Пастир Величко Бунарджиев

Пастир Стоян Славчев

Пастир Христо Куличев

Пастир Иван Стоицев

Пастир Николай Неделчев от Обединените евангелски църкви

Пастир Теодор Опренов от Евангелските баптистки църкви

Пастир Ивайло Сяров

Пастир Младен Младенов от Евангелските петдесетни църкви

Проп. Тодор Ябълкаров

Пастир Евгени Найденов от църква „Света Троица”

Пастир Ангел Пилев от Християнския център „Сион”

Пастир Иво Койчев от Апостолския християнски център „Живот в слава”

Пастир Стоян Георгиев от църква „Прелом”

 

източник: Евангелски вестникИстория на протестанството