Skip to content; Access key q.
началоперу преживява духовно и икономическо съживление
08.08.2013

Перу преживява духовно и икономическо съживление

Някога известна като една от най-бедните страни в Южна Америка, икономиката на Перу в момента е най-бързо развиващата се в региона, като за последното десетилетие е нараснала тройно. Наред с икономическото съживяване в Перу, се наблюдава и духовно съживление, в резултат на което средният брой на новородените християни е нараснал драстично. Дали това е типичен случай на страна, обърнала се към Господа и след това преживяла материални благословения? Не, точно обратното. Божията добрина води към покаяние, и точно това е, което се случва в Перу, обяснява Джони Енлоу.

Преди десет години Енлоу е пророкувал в малките градове на Перу, че икономическото съживление ще дойде и че то ще се разпространи из цялата нация. Два пъти той е пророкувал, че ще бъде открита голяма златна мина, и два пъти това се е случвало. През 2000 г. Енлоу казва на перуанските църковни лидери, че "Бог е поставил магнит в тази нация. Ще идват хора от всички краища, защото дойде времето на Перу". Божието благословение в материалните неща кара перуанците да потърсят източника на тези благословения. "Той е Бог, който иска да прекараш вечността с Него, но Той е Бог, който се грижи и за практическите нужди - посочва Енлоу. - По-лесно е за хората да видят Бога именно в този контекст."

Източник: charismanews.com

Български източник: Евангелски вестникИстория на протестанството