Skip to content; Access key q.
началообръщение на п-р врачев по бнт за празника петдесятница
24.06.2013

Обръщение на п-р Врачев по БНТ за празника Петдесятница

Станалото вече традиционно обръщение към българския народ по БНТ, по случай празника Петдесятница, беше излъчено след новините в 12.00 часа. Председателят на Съюза на евангелските петдесятни църкви, п-р Иван Врачев поздрави всички наши сънародници с празника и припомни, че "На този ден е била родена Христовата църква."

Предлагаме пълния текст на обръщението:

Уважаеми зрители, скъпи братя и сестри,

От името на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България най-сърдечно ви поздравявам по случай днешния християнски празник Петдесятница! Това е един от трите най-важни и най-почитани от всички християни празници наред с Рождество Христово и Възкресение Христово.

Петдесятница е бил древен юдейски празник. Съгласно Свещеното Писание обаче на този ден след Възкресението на Исус Христос около 120 Негови последователи,  били събрани заедно, за да се молят. Тогава за пръв път те били изпълнени със Светия Дух – нещо непознато за тях до този момент.След това последвала вдъхновената проповед на апостол Петър пред насъбралото се множество, в резултат на която около 3000 души приели вярата във възкръсналия Исус Христос. На този ден е била родена Христовата църква. А това по-късно е довело до реформирането на Римската империя и на целия свят.

Още, докато е бил на земята, Исус Христос е дал различни обещания на Своите ученици относно изпращането на Светия Дух. Едно от тези обещания е записано в Светото евангелие от Йоана, глава 7:37. А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

А после следва и коментара на самия евангелист Йоан:

39. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат...

Както в различни други библейски текстове, така и тук действието на Светия Духв живота на вярващите символично е представен като Живата вода. Единствено тази Жива вода, която Исус дава, може напълно да удовлетвори вътрешната духовна жажда на човека.

Точно затова тези думи на Исус Христос и този празник – Петдесятница, са толкова актуални и за нас – съвременните хора. За съжаление днес ние се вълнуваме повече от земните и материалните неща, искаме от всичко, което този живот ни предлага... Обаче като че ли не осъзнавамеили не искаме да си признаем, че дълбоко в нас има една Духовна жажда – нещо, което ни кара винаги да се чувстваме неудовлетворени, независимо от това, което постигаме. И ние продължаваме да търсим това вътрешно удовлетворение, но за съжаление не винаги в правилната посока.

Затова днес – на този светъл празник Петдесятница, чрез думите на Свещеното Писание Исус Христос говори на всички нас: „Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.“

Днес страната ни преживява труден период. Ежедневните протести и неспособността на управляващите да отговорят на очакванията на народа показват необходимостта от дълбоки промени в обществото. А от историята знаем, че църквата, която е изпълнена със Светия Дух може да съдейства за дълбока духовна трансформация на хората, която от своя страна да доведе до необходимите промени и в обществото.

Моята молитва днес е Бог да благослови страната ни, Бог да помогне на всички нас да усетим тази духовна жажда и да потърсим Единствения, Който може да я удовлетвори. Затова искам да ви припомня и още нещо, което Бог е казал в светата Библия: „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“

Пастор Иван Врачев

Председател на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България

Източник: Евангелски вестникИстория на протестанството