Skip to content; Access key q.
началодекларация на оец относно гей парада в софия
19.06.2013

Декларация на ОЕЦ относно гей парада в София


До

Г-жа Йорданка Фандъкова,

Кмет на гр. София

До

Председателя и членовете на

Столичния общински съвет

гр. София

 

Копие до

Г-н Росен Плевнелиев,

Президент на Р България

 

Копие до

Г-н Емил Велинов,

Директор на дирекция „Вероизповедания”

 

Копие до

Българските медии

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

 

Уважаеми дами и господа,

 

От името на евангелските християнски вероизповедания в страната изразявам нашето дълбоко безпокойство относно поредното провеждане на гей парад в столицата.

 

Подобен род шествия дискредитират авторитета на семейството като съюз между мъж и жена, както и насърчават неморални практики на поведение в публичното пространство. Като хора и християни, които градят живота и дейността си върху библейските ценности, ние сме длъжни да изразим публично своите несъгласия с подобен род прояви.

 

Показването и натрапването на каквато и да било форма на сексуалност, било то хетеро-, хомо- или бисексуална, е извън социалните норми за благоприличие. Сексуалността на човека е част от интимния му живот и не би следвало да се афишира в публичното пространство. Не е общоприемливо някой да занимава обществеността с интимния си живот и да го натрапва, било то и доброволно. Въздържаността и благоприличието е морален стандарт, който надхвърля политическа, религиозна, етническа, културна и сексуална принадлежност.

Библейският разказ учи, както и цялата природа свидетелства, че човек е създаден от интелигентен Творец. Човекът не е продукт на случайно стекли се обстоятелства и случайно протекли процеси. Сътворен като мъж и жена, той създава най-малката здрава и силна градивна единица във всяко общество – семейството. Именно там се зачева и ражда животът. И пак там, в семейството, човек получава не само физическия си живот, но и научава всичко основно за съществуването си на този свят. В семейството се задоволяват естествените му потребности от храна, подслон и любов. Тази грижа се проявява от двама различни по своя пол родители. Много деца са потърпевши от съвременния упадък на семейните ценности и живеят без грижата на един от родителите си или дори без грижа от двамата. И никой не е в състояние да докаже, че това е здравословно за тях.

 

Поради тези съображения и грижа за здравето на личността и обществото, както морално, духовно, така и физическо, апелираме към всички българи и към управниците да бъде чут гласът ни.

 

Нашето желание е българското общество, и най-вече децата ни, да живеят в страна, където моралните ценности – общочовешки и християнски, както и тяхното публично утвърждаване, ще бъдат основа за изграждане на здрави семейства.

 

Осъзнавайки, че Вие сте поставени в позиция да взимате управленски решения, които имат влияние не само в живота на отделния човек, но и на нацията ни за години напред, настояваме подобен род действия да се провеждат единствено и само в затворени помещения (зали или стадиони), но не и по улиците на града, където има свободен досег до малки деца и подрастващи.

 

С уважение:

 

 

П-р Николай Неделчев,

Председател на УС на ОЕЦ в България

 История на протестанството