Skip to content; Access key q.
началоза медиите

Становище за Конвенцията на СЕ за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ (ОЕЦ)

СЕЗИРАХА С ПЕТИЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НАНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

  

ОЕЦ обединява 12 регистрирани у нас протестантски вероизповедания.

Сдружение Обединени евангелски църкви сезира председателя на 44-тото Народно събрание г-жа Цвета Караянчева с петиция във връзка със законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция.

Протестантските християни в България са загрижени от опита за въвеждане във вътрешното ни право на нови дефиниции и модели, които са в открито противоречие с основни християнски ценности.

Като вземат предвид факта, че текстът на Конвенцията е съставен на английски и френски език, и като съобразяват обстоятелството, че е възможно да се касае за неточен превод на български език, ОЕЦ изразяват несъгласие да се предефинира в България понятието „пол“ чрез влагане на нов за обществото ни смисъл, различен от установения общоприет. В Библията (Битие 1:27) се казва: Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. и това е нашето убеждение.

Евангелските вярващи отчитат факта, че след ратифицирането международният договор ще стане част от вътрешното ни право, поради което извършиха собствено проучване дали българското правителство е предвидило други изменения в законодателството ни след ратифициране на Конвенцията. От писмен отговор на правосъдния министър до народен представител става ясно, че промени се предвиждат в няколко действащи закона, но единствено във връзка с новото за правото ни понятие „социален пол“ вместо такива, свързани с насилието над жени и домашното насилие, което обстоятелство намираме за крайно неприемливо.

На следващо място, самата Конвенция не допуска резерви по отношение на никоя от разпоредбите й, с изключение на изрично посочени, измежду които не се намират проблемните, свързани с предефиниране на понятието „пол“, поради което е неприложима възможността Конвенцията да се ратифицира с резерви по тях.

Касае се за сфера, засягаща традиционните семейни ценности, поради което, макар и да не е предвидена процедура за обществена консултация при ратифициране на международен договор, какъвто е случаят, ОЕЦ излагат подробни аргументи в подкрепа на тезата, че такава процедура е възможна и належаща, поради което, упражнявайки правото си на петиция, настояват:

  1. Конвенцията да не бъде ратифицирана с първоначално внесения в Министерския съвет български текст.
  2. Да се представи нов прецизен официален превод.
  3. Преди ратификация да се проведе широко обществено обсъждане, в което да могат да участват всички заинтересовани страни.
  4. Настояват за становища на специализирани комисии в НС.
  5. В случай че Конвенцията не бъде ратифицирана, настояват да бъдат въведени изменения в националното законодателство, които да постигнат високите стандарти срещу насилието над жени и домашното насилие и които могат лесно да бъдат постигнати чрез реципиране на текстовете от Конвенцията в останалата им част.

 

---------------------------

 

На 9 януари 2018 г. председателят на Обединени евангелски църкви п-р Румен Борджиев внесе в Народното събрание официално становище на ОЕЦ по повод решението на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, подписана на 24 април 2016 г. Становището е отправено до г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание. 

По-долу прикачваме Становището на ОЕЦ. 

Прикачени материалиИстория на протестанството