Skip to content; Access key q.
началоза медиите

Становище за Конвенцията на СЕ за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

На 9 януари 2018 г. председателят на Обединени евангелски църкви п-р Румен Борджиев внесе в Народното събрание официално становище на ОЕЦ по повод решението на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, подписана на 24 април 2016 г. Становището е отправено до г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание. 

По-долу прикачваме Становището на ОЕЦ. 

Прикачени материалиИстория на протестанството