Skip to content; Access key q.
началоза медиите

Обръщение на п-р Борджиев при откриването на инициативата

Скъпи братя и сестри в Господа,

От името на Обединени евангелски църкви искам да поздравя членовете на борда и екипа на Българско библейско дружество за прекрасната инициатива „Нашата Библия“! Когато изпълнителният директор Радослав Апостолов ми се обади, за да сподели за инициативата, аз наистина се зарадвах. Осъзнах, че това дело ще има влияние не само върху хората, които ще пишат библейските текстове през следващите месеци и години, но и върху тези, които чрез тях ще научат за инициативата. Нека да бъде чуто посланието, вдъхнато от Божия Дух в тази свята книга.

Приветствам и поздравявам Българско библейско дружество за прекрасната инициатива! Вече сме запознати с целите, които са заложени в планирането на кампанията. Аз искам да добавя още една. Всички пишещи и всички наблюдаващи писането, и всички научили по-късно за това, че Библията е преписвана на ръка, нека да осъзнаем – ние, които днес сме се разглезили от притежанието на библии във всякакви формати и издания в телефони, на таблети, в компютри, в коли – нека да си спомним как това Слово е било преписвано. Да си спомним, че това Слово не е писано на компютър, а е преписвано на нивите, по полята, на брега на морето, в трудни условия, от заплашвани със смърт хора. И въпреки всичко Божието слово е преминавало през тях. И те са го предавали в истинна форма на тези, до които то е било насочвано от Бога.

За да вкусим малко от библейския текст, искам да прочета един откъс от Стария завет. Тук отново става дума за време, когато преди векове някой е преписвал тези святи думи на ръка. Преписвал е части от това Писание, за да можем днес ние всички да го притежаваме и да го споделяме на този свят.

Когато пророк Еремия, сложен под стража и заплашен със смърт, вика Варух до себе си, той му предава посланието, което Господ е вложил в неговото сърце чрез Духа си. Варух го записва и го изпраща до Божия дом в Ерусалим. То трябва да се прочете на всеослушание пред присъстващите по това време там – времето на общонационалния пост. Текстът е от Еремия 36:16-28:

 

16 А като чуха всички думи, спогледаха се с ужас и казаха на Варух: Непременно ще съобщим на царя всички тези думи.

17 И попитаха Варух: Кажи ни сега – как си записал ти всички тези думи от устата му?

18 А Варух им отговори: Той ми диктуваше устно всички тези думи и аз ги пишех с мастило в книгата.

19 Тогава първенците казаха на Варух: Иди, скрий се, ти и Йеремия; никой да не знае къде сте.

20 После влязоха при царя (свитъка обаче оставиха в стаята на писаря Елисам) и известиха в ушите на царя всички тези думи.

21 И така, царят прати Юдий да вземе свитъка; и той го взе от стаята на писаря Елисам. И Юдий го прочете в ушите на царя и в ушите на всички първенци, които стояха около царя.

22 Царят седеше в зимния дворец (а беше деветият месец) и пред него имаше мангал с огън.

23 След като Юдий беше прочел три-четири стълба, царят сряза свитъка с писарското ножче и го хвърли в огъня на мангала, където целият свитък изгоря.

24 И не се разтрепераха и не раздраха дрехите си нито царят, нито един от слугите му, които чуха всички тези думи.

25 При това когато Елнатан, Делайя и Гемария ходатайстваха пред царя да не изгаря свитъка, той не ги послуша.

26 Царят заповяда на сина си Йерамеил, на Серайя, Азрииловия син, и на Селемия, Авдииловия син, да хванат писаря Варух и пророка Йеремия; но Господ ги скри.

27 И след като царят изгори свитъка и думите, които Варух записа от Йеремиевите уста, Господнето слово дойде към Йеремия и каза:

28 Вземи си пак друг свитък и запиши в него всичките предишни думи, които бяха в първия свитък, който Юдейският цар Йоаким изгори. 

 

Варух наново записва думите, които Господ е изговорил. И това Слово е съхранено, а след това е предавано през вековете, за достигне и до днес в нашите ръце.

Нека си спомним, че през вековете е имало хора, които са мразели Божието слово, изгаряли са го в огън, унищожавали са го на клада, хвърляли са неговите преписвачи и разпространители в тъмница и дори са ги умъртвявали заради вярата им в него. И въпреки всичко това Слово е било превеждано, било е разпространявано, било е четено. Верни хора са го тълкували, за да могат мнозина да вярват в него и да живеят според него.

Тази инициатива днес е наистина прекрасна! И нека всеки, който хване химикалката, за да преписва Божието слово, да си спомни за онези времена, когато то е било писано. Нека да помним как това Слово е било предавано. И нека по никакъв начин да не допускаме в нашето съвремие, в нашето съзнание, в нашите домове, в нашия народ това Слово да бъде подценявано и пренебрегвано като книга на рафта. Нека да сме първите, които ще продължат оттук насетне да го разпространяваме сред този народ. Защото загуби ли се Божието слово от нашия народ, това наистина ще бъде краят на народа ни.

Господ да благослови страната ни!

Господ да благослови хората, които притежават Божието слово!

Господ да благославя служението на Българско библейско дружество!

 

А ние ще ги подкрепяме с молитва, с финанси, с всички сили – за да може Божието слово да бъде настолна и четена книга в нашите домове и в домовете на онези, до които то все още не е достигнало!

  

П-р Румен Борджиев
Председател на Обединени евангелски църкви

 

 

_________________

Обръщението е поднесено на 1 декември 2017 г. по повод Деня на Библията, в началото на кампанията на Българско библейско дружество „Нашата Библия“. 

Още за инициативата "Нашата Библия" тукИстория на протестанството