Skip to content; Access key q.
началоза медиите

ОЕЦ представи книга за годишнината от Реформацията

По повод 500-годишнината от началото на протестантската Реформация бе представена специална книга с доклади и иноформация. Заглавието на книгата е "500 години Реформация - сборник статии". 

В съдържанието са включени:
„История и богословие на Реформацията”, Тони Грицкевич
„Петте принципа на Реформацията”, д-р Даниел Топалски  
„Лутер за Свещеното писание”, Вениамин Пеев 
„Влияние на възгледите на Жан Калвин върху развитието на идеята за гражданската съпротива и неподчиние”, Момчил Петров
„Ролята на протестантството и неговият принос към културата и политическите реалности в България”, проф. Паруш Парушев и гл. ас. Таня Петрова

Изданието съдържа актуална информация за евангелските деноминации и организации в състава на ОЕЦ. 

Книгата е издадена със съдействието на Столична община. История на протестанството