Skip to content; Access key q.

Съюз на евангелските съборни църкви

Съюзът на евангелските съборни църкви е организация, представляваща първите евангелски църкви в България. Тяхното начало води от времето на Възраждането (1888 г.). Те са разположени предимно в южна България и са управлявани от събори (от тук и името съборни). Всяка местна църква е самостоятелна и самоуправляваща се.

Целта на СЕСЦ е да координира и подпомага дейността на местните църкви в изпълнението на великата заповед на Господ Исус Христос контекстуализирана за България - да създава ученици измежду всички граждани на Република България и да ги учи на Христовите заповеди. Като основни ценности за всеки новороден християнин СЕСЦ издига вярата в Христос като Господ и Спасител, Библията като Божие Слово и ръководство за морален живот, и надеждата за пришествието на Христос.


http://www.sesc-bg.org

Контакти: София 1000; ул. "Солунска" 49
тел:02/ 980-56-85, 02/ 980-69-02

История на протестанството