Skip to content; Access key q.

ХЕБЦ Варна

Евангелската баптистка църква във Варна съществува от 1927 г. Църковната сграда за дълго време се намира на улица „Ниш” № 72 (бул. „Г. Димитров № 100), докато през 1985 г., по решение на местната управа е съборена и принудително преместена в покрайнините на града.

През 1989 г. малка група от вярващи заживяват с визията църквата да се върне в централната част на града. За цели седем години тази група се мести от едно на друго място, търсейки своя молитвен дом като през цялото време расте. Бог дава решението, когато през 1999 г. църквата се сдобива с част от имота, който притежава понастоящем. Така започва нашата най-нова история. 

Ние вярваме в спасителната обич на Господ Исус Христос и в реалността на Бога в човешкия живот като Създател, Спасител и дори Приятел.

Събираме се всяка неделя и сряда и много ще се радваме да бъдеш сред нас и да научим повече за теб. Нашето желание и молитва са: да служим на Бога, като носим мир, благословение и насърчение на съгражданите ни в квартала и дори на целия град. Голямата ни цел е била и остава:

Повече хора да разберат, че животът може да бъде живян истински пълноценно единствено с Бога и в Христос. 

 

Web: www.church-varna.com 
Email: church.varna@gmail.com 
Youtube: 
https://goo.gl/oatFiD
Skype: HEBC_Varna
Linkedin: https://goo.gl/EiEhsM 
FaceBook: www.facebook.com/pg/baptist.church.varna 


Рецепция:
тел. +359 (0) 52 999 788

Пастир: Георги Тодоров
тел.: +359 (0) 52 915 909
мобилен: +359 (0) 897 966 919
e-mail: pastor@church-varna.com

Администрация: Павел Павлов
тел.: +359 (0) 52 493 292
мобилен: +359 (0) 892 901 917
e-mail: admin@church-varna.com 

Домакин: Пламен Митев
тел.: +359 (0) 52 493 292
мобилен: +359 (0) 897 966 918
e-mail: plamenmitev@mail.bg 

Контакти: Варна 9000; бул. Сливница 98/100
тел:+359 (0) 52 493 292

История на протестанството