Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецсъюз на евангелските петдесятни църкви

Съюз на евангелските петдесятни църкви

Съюзът на евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) е българско национално християнско вероизповедание, което принадлежи към световното евангелско-протестантско движение, водещо началото си от Реформацията през XVI век, и е част от световното петдесятно движение, което възниква в началото на ХХ век. Основите на петдесятното движение в страната ни се поставят през 1920 година от мисионерите Дионисий Заплишний и Иван Воронаев, в резултат на което през 1928 година е основан Съюзът на Евангелските петдесятни църкви в България.

Към момента СЕПЦ обединява около 500 местни църкви в България.

Като част от българската евангелско-протестантска общност СЕПЦ членува в Обединени евангелски църкви, а като част от европейското и световното петдесятно движение членува в Петдесятното европейско общение (Pentecostal European Fellowship) и в Световното общение „Асамблеи на Бога“ (World Assemblies of God Fellowship)

Контакти: София 1618; ул.„Паскал Тодоров” №2История на протестанството