Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецсъюз на евангелските баптистки църкви в българия

Съюз на евангелските баптистки църкви в България

Съюзът на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) в България е най-голямото обединение на църкви с баптистко убеждение. Те са част от протестантското течение в християнството.

Първите баптистки църкви в България възникват през 1860-те години - още преди Освобождението на България от османска власт, в Казанлък, Русе, Лом, София и др., а обединяването им в съюз се осъществява в началото на 20-ти век.

Първият устав на Съюза е приет през 1909 г., видоизменен е през 1938, 1949, 1990 и 2007 г.

СЕБЦ в България е член на Европейската баптистка федерация и на Световния баптистки алианс.

На снимката: ЕБЦ КазанлъкИстория на протестанството