Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецфондация „дъщерите на българия“

Фондация „Дъщерите на България“

Фондация „Дъщерите на България“ е група от християни от различни организации и църкви, работещи заедно, за да адресират проблемите на жени и деца, които са:

 • в риск да бъдат заробени в проституция
 • вече заробени в проституция
 • трафикирани във или извън България с цел да бъдат сексуално експлоатирани.

Видението на „Дъщерите на България“ е да види църквата екипирана и ангажирана да служи на сексуално експлоатираните жени в България и на българските жени по света.

Основните дейности на фондацията са:

 • Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рискови групи;
 • Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании пред църкви;
 • Организиране на обучения и семинари за работещите в сферата на борбата с трафика на хора;
 • Асистиране на жени, които са в риск или са жертви на сексуална експлоатация;
 • Служение сред жени, които в момента са жертви на сексуална експлоатация;
 • Подпомагане на дейността на сродни организации;
 • Осъществява контакти за размяна на опит със сродни организации в чужбина;
 • Публикуване на материали и помагала.

Фондация „Дъщерите на България“ набира доброволци за стартиране на онлайн достигане на жени, които са сексуално експлоатирани в България.

 

Контакти:

www.daughtersofbulgaria.org 
www.facebook.com/daughtersofbulgaria 
https://instagram.com/daughtersofbulgaria

Email: info@daughtersofbulgaria.orgИстория на протестанството