Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецхристиянска църква света троица

Християнска църква Света Троица

Християнска църква "Света Троица" е регистрирана на 19.06.2013 г. с решение на СГС по ф.д. 457/2013. Църквата е приемник на Българска свободна църква "Св. Троица", основана през 2003 г. Понастоящем деноминацията се състои от две църковни общности: в София (кв. Гоце Делчев) и местно поделение в Смолян. Провеждат се месечни събрания на няколко места в Родопите, но във формат на домашни групи за изучаване на Свещеното писание. 

Служенията на църквата включват: 
1. мисинерска дейност в Родопите; 
2. дневен терапевтичен център за деца със СОП, организиран съвместно с фондация "Нови стъпки"; 
3. лидерски обучения по програмата EQUIP, организирани от фондация "Динамис". 

Визия

Визията на Християнска църква „Света Троица” е да бъде съвкупност от растящи общности от посветени Христови последователи, които прогласяват Евангелската вест със слово и дело в нашия град, страна и до края на света.

Мисия

Мисията на ХЦ „Света Троица” е да изпълняваме Божието намерение за нас в нашето време, като:

Активно благовестие
1. Дейно да прогласяваме Евангелската вест по съвременен, достоверен и плодоносен начин в този свят

Духовно ученичество
2. Следваме, израстваме в учението и отразяваме характера на Господ Иисус Христос

Служение в света
3. Семейство на вярата участваме дейно в живота на нашето общество.

Богопоклонение
4. Отразяваме Божията слава във всички области на нашия живот чрез дела и думи.

Стратегически цели

1. Изграждане на Христови ученици
2. Основаване на църковни общности
3. Преобразяване на обществото чрез ценностите на Божието Царство

Стратегическа концепция

1. Богопоклонение – редовно, вдъхновено и вдъхновяващо
2. Ученичество – целенасочено, преобразяващо, всеобхватно
3. Мисия – ефективна, локална и глобална

ХЦ "Св. Троица" членува в Обединени евангелски църкви от февруари 2019 г. 

 

Контакти
София, ж.к.Гоце Делчев, бл 47Е (зад магазин Джъмбо) 
+359 / 896 685 672
g.stoevski@gmail.com

 История на протестанството