Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецобщност на евангелските църкви на вяра

Общност на евангелските църкви на вяра

Първата църква от Общността на евангелските църкви на вяра (ОЕЦВ) е основана на 18.07.1990 г. в Пловдив. Тогава Бог насърчава вярващите със стих от Библията, написан в книгата на пророк Агей: „Качете се на гората и докарайте дърва, и постройте дома, и Аз ще благоволя в него, и ще се прославя казва Господ.“ 

Днес в състава на ОЕЦВ участват: Евангелска църква на вяра - Пловдив; Евангелска църква на вяра - Пазарджик; Евангелска църква на вяра "Ново поколение" - Пловдив; Евангелска църква на вяра "Ново поколение" - с. Рогош. 

Законен представител на ОЕЦВ е Димитър Спилков, а постоянен почетен член на Съвета на пастирите и на ръководните органи на вероизповеданието е п-р Иван Несторов. В състава на ръководния орган участват също така: п-р Иван Клисуров, п-р Иван Тодоров, Пламен Димитров, Атанас Ташев. 

Деноминацията е вписана в регистъра на вероизповеданията в СГС с решение от 16.04.2013 г., поправено с решение от 15.05.2013 г., по Ф.Д. No. 854/2012 г. ОЕЦВ постъпва в състава на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) през февруари 2019 г. 

 

Контакти: 
адрес: ул. Св. Иван Рилски 16, Пловдив 
web: https://cof.bg 
email: info@cof.bg 
офис: 032/ 968 649 История на протестанството