Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецвду "св. тривелий"

ВДУ "Св. Тривелий"

ВДУ “Св. Тривелий” е частно висше училище, което подготвя специалисти с висше богословско образование, свещенослужители, способни да развиват и прилагат научните знания в областта на богословието и други общочовешки дейности;  работи за повишаването на квалификацията и преквалификацията на специалистите от областта на богословието, а така също развива религиозно-просветна, научно-изследователска и социално-обществена дейност.

 

История

 ВДУ "Св. Тривелий" е наследник на Библейска академия "Логос“, основана през 1992 г.  Тогава официално започва редовна програма по богословие. Задочната програма предлага курсове още от 1987 г. и има центрове в много църкви в страната. Целта на програмите, чрез различните форми на обучение, е подготовката на християни, готови да служат на Бог в контекста, в който ги е поставил, както в църквата, така и в обществото.

През 1999 г. БА "Логос" се преименува на Обединен богословски факултет (ОБФ), като един от факултетите на новосъздадения Висш евангелски богословски институт, запазвайки надденоминационния си характер. От 2008 г. ОБФ предлага магистърска програма в две направления – Библеистика и Капеланско служение.

През 2012 г. с решение №706/30.08.2012 на Министерски съвет на Р България се открива Висше духовно училище „Св. Тривелий“ като продължител на визията, философията и целите на ОБФ и БА „Логос“.

С годините името на училището е било променяно, но целта е била една и съща - обучение на хора, готови да служат на Бог, в контекста в който ги е поставил. За 26 години в редовната програма на училището са се дипломирали повече от 150 души, като заедно със задочната те надхвърлят 600. Ние сме благодарни на Бог и сме горди с тези, които, успешно завършили нашите програми, са посветени в служба на Църквата и обществото. 80-90% от нашите завършили студенти продължават своята работа и служение като пастири на църкви и църковни служители, както и основатели и ръководители на пара-църковни организации.

През годините на съществуване на института, ние сме се доказали като надденоминационно училище, където студенти от различни църкви и деноминации се обучават и служат заедно като ярък израз на единството на Църквата.

Нашата мисия е, чрез практическо, библейско обучение да подготвим духовно зрели християнски работници за работа в местните църкви и цялото общество.

 

Центрове:  ВДУ “Св. Тривелий“ в момента има центрове в следните градове: гр. София, гр. Варна и гр. Стара Загора. Имаме завършили студенти от центрове в: гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. Сандански, гр. Бургас.

 

ВДУ „Св.Тривелий”
Представляващ: Камелия Славчева
E-mail: kamelia.slavcheva@gmail.com 
GSM: 0888-440-108
http://trivelius.comИстория на протестанството