Skip to content; Access key q.
началомисия и цели

Мисия и цели

Мисия на ОЕЦ:

Да работи за единството, да осигури представителство и да изгражда сътрудничество на евангелско-протестантските християни.

Цели и стратегия за постигането им:

Цел 1: Постигане на единство на евангелско-протестантските християни в България

1.1 Възстановяване на историческата връзка с миналото

1.2 Създаване на добра комуникация между членуващите

1.3 Фокусиране върху общите основни библейски доктрини

1.4 Посредничество при конфликтни ситуации между членуващите

Цел 2: Представителство и защита на интересите на евангелско-протестантската общност

2.1 Участие на председателя на ОЕЦ или на упълномощен представител на значими национални форуми

2.2 Публикуване на становища по актуални проблеми в обществото

2.3 Поддържане на диалог с другите вероизповедания

Цел 3: Създаване, насърчаване и подпомагане на общи инициативи 

3.1 Насърчаване на общо планиране и координиране на дейности и събития, с цел по-голяма ефективност

3.2 Създаване на отдели към ОЕЦ, които да координират специализираните служения

3.3 Работа с асоциираните членове по проекти, които обединяват потенциала на членуващите в ОЕЦ

 История на протестанството