Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецфондация "динамис"

Фондация "Динамис"

Фондация "Динамис" е създадена през 2010 г. от Гроздан и Славица Стоевски. Целта й е да представи юридическа платформа на Програмата за лидерско обучение EQUIP и да разширява дейността си в областта на обучителни семинари и други мисионерски проекти. 

Мисията на фондацията е да осигурява лидерско обучение на всеки човек с цел развиване на неговите дарби и умения и достигане на пълен потенциал в призванието му от Бога за по-ефективно, автентично и адекватно християнско свидетелство в условията и предизвикателствата на съвременното общество. 

Визията на фондацията е да видим духовен подем и растеж в евангелските църкви и другите християнски организации, изградени от зрели и посветени духовни водачи, които да споделят вярата си в Христос убедително, инициативно и ефективно. 

 

Представляващ:
Гроздан Стоевски
E-mail: g.stoevski@gmail.com
GSM: 0896-685-672История на протестанството