Skip to content; Access key q.
началокои сме ние

Кои сме ние

Евангелско-протестантските църкви са организирани в самостоятелно регистрирани деноминации, които отразяват историческото развитие на литургическата практика в тях. В своята нравствена и основна доктринална позиция те са единни.

Доказателство за това единство е създаденият евангелски алианс или Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Тази организация е исторически наследник на сдружението Обединени евангелски църкви, учредено и регистрирано през 1909 г., чиято дейност е прекратена с репресивни мерки през 1949 г. без да има приет закон или издаден акт на Министерски съвет за това. Всички членове на изпълнителния комитет на ОЕЦ тогава са осъдени и изтърпяват тежки присъди в затвори и концлагери.

ОЕЦ е организация с идеална цел, която има религиозна, религиозно-просветна и административно-координаторска дейност. Работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между евангелските църкви, от една страна, и на евангелските църкви с обществото и държавата, от друга.

ОЕЦ е част от Европейския евангелски алианс и Световния евангелски алианс.

 

Вижте още:

История

Кредо

Мисия и цели

РъководствоИстория на протестанството