Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецмисия без граници

Мисия без граници

Фондация „Мисия без граници – България“ е българският клон на международната „Mission without Borders“, служеща в страни от Източна Европа. Нашата цел е да достигнем хора за Христос, подпомагайки местните църкви в служението им сред социално слаби семейства и отделни личности в материален, образователен, емоционален и духовен аспект.

 

В България Мисията работи и подпомага:

Инвалиди 
Мисията заедно с местни църкви работи с инвалидни дружества в гр. София. Предлагат се библейски лекции, организират се тържества и домашни посещения; подпомагане с хуманитарна помощ. Предлагат се и курсове за начална компютърна грамотност.

Бездомни 
Осигуряване на топла супа и хляб за бездомни; кратко споделяне на Бож. Слово; подпомагане с хуманитарна помощ; съдействие за оказване на спешна помощ.

Социално слаби млади семейства в Югозападна България
Насърчаване и подпомагане на деца отпаднали от училище; материално подпомагане на социално слаби семейства, съдействие, при необходимост, пред местните власти/училища/болници/социални служби. 

Социални кухни
Осигуряване на топъл обяд за социално слаби. Предлагане на кратки беседи за Бога.

Деца, лишени от родителски грижи
Работа в тясно сътрудничество с управата на Домовете за деца лишени от родителски грижи; осигуряване на учебни материали за децата, организиране на чествания на християнски празници и др. Участие на децата в летния детско-юношески лагер на Мисията.

Затворници
Организиране на чествания за Рождество Христово с лишените от свобода в групите за библейско изучаване, организирани от местните църкви.

 

Контакти:

Фондация „Мисия без граници – България“
Адрес: София 1680, жк „Бели брези”, ул.„Лерин” 57, ет.1, ап.4А

тел: 02/958 6543
web-site: www.mwbi.org
e-mail: mwb_bg@yahoo.comИстория на протестанството