Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецмисия възможност - българия

Мисия Възможност - България

Мисия Възможност България е организация с нестопанска цел и е част от световната организация Mission Possible. В организацията работят християни от различни евангелски църкви с едно призвание, една цел и едно видение за служение.

В далечната 1991г. започнахме служението си с провеждането на първия семинар за създаването на Неделни училища, с организирането на постановката „Мечтата на майстора на кукли” в Зала 1 на НДК, с издаването на първата ни детска книжка и организирането на медицинска група за социално служение. Тези първи възторжени стъпки оформиха нашето служение през следващите две десетилетия в три посоки: обучение, издателска дейност и социална работа.

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ: Организиране и поддържане на кухни за деца; Програми за интеграция на ромски младежи; Програма за жени в риск.

ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ за църковни служители, за работа със семейства, подготовка на неделни учители, женско служение, и подготовка на християни-писатели.

ИЗДАТЕЛСТВО: списание Лия и издаване на книги.

Сайт: https://www.facebook.com/MissionPossible.Bulgaria

Електронна поща: mpbulgaria@intech.bg

Контакти: София 1186; ул. П. Герман №86
тел:02/992  83 68История на протестанството