Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецмисия възможност

Мисия Възможност

Мисия Възможност - България е организация с нестопанска цел и е част от световната организация Mission Possible. В нея работят християни от различни евангелски църкви с едно призвание, една цел и едно видение за служение: да носят Благата вест и да показват Божията любов на хората от Източна Европа.

Мисията служи в три направления: обучение, издателска дейност и социална работа. 

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ: Организиране и поддържане на кухни за деца; Програми за интеграция на ромски младежи; Програма за жени в риск; 

ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ за църковни служители, за работа със семейства, подготовка на неделни учители, женско служение, и подготовка на християни-писатели; 

ИЗДАТЕЛСТВО: списание Лия и издаване на книги. 


Контакти: 
София 1186; ул. П. Герман №86
02/992  83 68 

Сайт: https://www.facebook.com/MissionPossible.Bulgaria
Електронна поща: mpbulgaria@intech.bg 

 История на протестанството