Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецбългарски християнски студентски съюз

Български християнски студентски съюз

Българският християнски студентски съюз (БХСС) е движение на студенти, изградени в общности от ученици, променени от Евангелието и влияещи в Университета, Църквата и обществото за слава на Христос.

Ние се стремим да предоставим на всеки студент възможността да израсне в своята вяра, да придобие лидерски умения и да има активно отношение както към личното си развитие, така и към развитието на българското общество. Студентските групи на БХСС са място, където всеки един студент е важен и може да разчита на приемане и близост. Тяхното предназначение е да насърчава и да помага на студентите да споделят своята вяра с колегите си. 

 

 

Нашите ценности

 • Слово – Искаме да научим студентите да обичат Писанието, да се отнасят към него разумно и да търсят начини вярно и смело да прилагат Божието слово в живота си.  
 • Мисия в университета – Ние се стремим да помогнем и да екипираме студентите християни да живеят своето уникално призвание да занесат Благата вест в техните университети.
 • Общност: взаимоотношение и служение – Искаме да научим и да демонстрираме здрави взаимоотношения, белязани от Божията любов и благодат, които насърчават растежа в Ученичество и участие в Божията мисия.
 • Студентски лидери – Ние сме служение от студенти, не служение за студенти. Ние насърчаваме студентската инициатива и търсим да изграждаме и обучаваме студентите като лидери. По този начин ние вярваме, че също така служим на Христовата църква, тъй като нашите завършили студенти ще имат способности и опит да служат и да водят в техните местни църковни общества.

 

Основни дейности

 • Студентски групи – общо 8 групи в 4 университетски града - София, Варна, Велико Търново и Пловдив.
 • Национален студентски форум – конференция, която събира на едно място студенти от цялата страна за изграждане и насърчение.
 • Национална лидерска конференция и регионални лидерски дни – обучение за настоящи и бъдещи студентски лидери.
 • „Трилогия“ - лагер за интерактивно библейско изучаване по манускриптен метод.
 • Летен евангелизационен проект – международен проект със студенти от други европейски страни и студентски движения.
 • Програма „Варнава“ – едногодишна стажантска програма за студенти и доброволци, която  обучава участниците чрез методични срещи, практични задачи и менторска грижа.
 • Проект "ТИ" (Търси истината) - БХСС изготвя апологетични видеа с актуални и интересни теми, насочени към млади търсещи хора в България.
 • Международни студенти – в София и Варна БХСС организира работа с чуждестранни студенти – християни, както и такива от мюсюлмански и други страни.
 • Завършили студенти – национални и местни срещи на завършили студенти за подкрепа и изграждане в живота след университета.

 

Контакти:

Сайт: www.bhss-org.com
Електронна поща: office@bhss-org.com 
Адрес: София 1606; бул. „Хр. Ботев” 13, ет. 4, ап. 8 
Офис тел.: 02/9531092 
Мобилни: 0894/483350 (Дарена Димитрова) и 0893/446822 (Десислава Момчева)История на протестанството