Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецбългарски християнски студентски съюз

Български християнски студентски съюз

Българският християнски студентски съюз е надденоминационно движение, което работи за разпространение на християнската вяра, с цел изграждане на посветени ученици на Исус Христос в академичния свят.

БХСС е част от международната общност на евангелските студенти - IFES. IFES е създадена през 1948 година и в момента обединява национални студентски движения в над 150 страни по света.

БХСС е движение на студенти, а не движение за студенти. Студентите ръководят живота на студентските групи и проектите, в които участват. Ние вярваме, че:

  • Студентите се нуждаят от Исус Христос.
  • Библията съдържа отговорите на най-важните въпроси, които засягат всеки човек
  • Най-ефективният начин да бъде представено благовестието е личното приятелство.
  • Християнството трябва да бъде представяно по интелигентен начин, съобразен с българската култура.

Ние се стремим да предоставим на всеки студент възможността да израсне в своята вяра, да придобие лидерски умения и да има активно отношение както към личното си развитие, така и към развитието на българското общество. Студентските групи на БХСС са място, където всеки един студент е важен и може да разчита на приемане и близост. Тяхното предназначение е да насърчава и да помага на студентите да споделят своята вяра с колегите си.

Сайт: http://www.bhss-org.com

Електронна поща: office@bhss-org.com

Контакти: София 1606; бул. „Хр. Ботев” 13,ет. 4, ап.8
тел:02/9531092История на протестанството