Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецбългарски християнски студентски съюз

Български християнски студентски съюз

Българският християнски студентски съюз (БХСС) е движение на студенти, изградени в общности от ученици, променени от Евангелието и влияещи в Университета, Църквата и обществото за слава на Христос.

Ние се стремим да предоставим на всеки студент възможността да израсне в своята вяра, да придобие лидерски умения и да има активно отношение както към личното си развитие, така и към развитието на българското общество. Студентските групи на БХСС са място, където всеки един студент е важен и може да разчита на приемане и близост. Тяхното предназначение е да насърчава и да помага на студентите да споделят своята вяра с колегите си. 

 

 

Нашите ценности

 • Слово – Искаме да научим студентите да обичат Писанието, да се отнасят към него разумно и да търсят начини вярно и смело да прилагат Божието слово в живота си.  
 • Мисия в университета – Ние се стремим да помогнем и да екипираме студентите християни да живеят своето уникално призвание да занесат Благата вест в техните университети.
 • Общност: взаимоотношение и служение – Искаме да научим и да демонстрираме здрави взаимоотношения, белязани от Божията любов и благодат, които насърчават растежа в Ученичество и участие в Божията мисия.
 • Студентски лидери – Ние сме служение от студенти, не служение за студенти. Ние насърчаваме студентската инициатива и търсим да изграждаме и обучаваме студентите като лидери. По този начин ние вярваме, че също така служим на Христовата църква, тъй като нашите завършили студенти ще имат способности и опит да служат и да водят в техните местни църковни общества.

 

Основни дейности

 • Студентски групи – в 7 университетски града има 8 студентски групи на БХС
 • Национален студентски форум – конференция, която събира на едно място студенти от цялата страна за изграждане и насърчение
 • Лидерска конференция – обучение за настоящи и бъдещи студентски лидери
 • „Трилогия“ - лагер за интерактивно библейско изучаване по манускриптен метод.
 • Библейско състезание за студенти „В ръката му имаше книга“ – национално състезание за четене и разбиране на Библията
 • Летен евангелизационен проект – международен проект със студенти от други европейски страни и студентски движения финансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия
 • Програма „Варнава“ – едногодишна стажантска програма за студенти и доброволци, която  обучава участниците чрез методични срещи, практични задачи и менторска грижа
 • Международни студенти – в София и Варна БХСС организира работа с чуждестранни студенти – християни, както и такива от мюсюлмански и други страни.
 • Завършили студенти – национални и местни срещи на завършили студенти за подкрепа и изграждане в живота след университета

 

Контакти:

Сайт: www.bhss-org.com
Електронна поща: office@bhss-org.com 
Адрес: София 1606; бул. „Хр. Ботев” 13, ет. 4, ап. 8 
Офис тел.: 02/9531092 
Мобилни: 0894/483350 (Дарена Димитрова) и 0894/483348 (Крейг Уайрънс)История на протестанството