Skip to content; Access key q.

Агапе България

Агапе България е български клон от международната християнска организация CRU, която работи със студенти, военни, спортисти и др. обществени групи с цел запознаването им с християнската вяра и светоглед, изграждане и практическо обучение в нея. Тя е основана през 1951 г. от Бил и Вонет  Брайт. Сегашният президент на организацията е Стив Дъглас. През 2011г. Cru има 25 000 мисионери в 191 държави.

Студентското служение  на Агапе България носи името „Студентски живот“. Има подразделения  в София и във Варна. Публичните прояви, организирани от Студентски живот включват извънакадемични лекции, семинари и курсове на обучение, подпомагащи личностното израстване на студентите.

Спортното служение носи името „Атлети в действие“. Първоначално работи с професионални спортисти, а от 2015г. помага на локалните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт. Организира турнири по футбол и баскетбол, провежда излети, спортни празници за възрастни и деца и др.

Подразделение на„Агапе България“ е и „Student venture” - служение, популяризиращо християнството сред младежите и учениците от гимназиалните класове. Дейностите включват ученически срещи, дискусионни групи, консултации, обучения по лидерство и организиране на летни лагери.

Глобални църковни движения“ е служение, което използва различни стратегии за даване на ресурс на Църквата в изпълнение на Великото поръчение чрез насърчаване на християнските свидетелства и създаването на нови църкви.

 

Контакти:
София 1784; жк. Младост, ул. Йерусалим 15
Сайт на CRU: https://www.cru.org
Имейл: office@agapebg.org
тел: 02/974 44 81

„Студентски живот“: Емил Георгиев - 0898 490519
„Атлети в действие“: Емил Марков - 0898 490514
„Student venture”: Йордан Христев – 0896 607648
„Глобални църковни движения“: Петър Николов – 0897 952165 История на протестанството