Skip to content; Access key q.
началоорганизации в оецсдружение "обединение светилник"

Сдружение "Обединение Светилник"

Скрипчър Юниън България (Сдружение "Обединение Светилник България") е християнска организация, която има за цел да разгласи Божията блага вест сред деца, младежи и семейства. Да насърчава хора от всички възрасти да се срещат ежедневно с Бог чрез четене на Библията и молитва.

Скрипчър Юниън България e част от световното движение Scripture Union, което развива служения в над 130 страни по целия свят. Стартира на 2 юни през 1867 г. в Англия. През 2017 г. се отбелязаха 150 години от създаването на движението. В България Скрипчър Юниън развива дейността си от 1991 г.

Визия: Всяко дете и младеж, до което достигнем, да има възможността да открие Бог, да Го приеме и да Му служи.

Мисия: Скрипчър Юниън България предоставя подходяща среда за всяко дете и младеж и разнообразни програми, основани върху библейски принципи - за да открие и приеме Бог, както и различни обучения - за да израсне като посветен служите в църквата и общността.

Дейности:

- клубове за четене на Библията - детски (10-12 г.) - всеки четвъртък; тийнейджърски (13-15 г.) - всяка сряда; младежки (16-19г.) два пъти месечно във вторник
- лагери
   - детски - градски пролетен лагер; летен детски лагер;
   - тийнейджърски - зимен ски лагер, МАД (музика, арт, драма) лагер; Teen Games - международен спортен лагер;
    - младежки летен лагер

- Библейско състезание за юноши: biblecompetition.com

- Обучения - за неделни учители
   - за младежки ръководители
   - за изграждане на различни екипи

- Лего уикенди за деца

- Мисии - регион Монтана
   - регион Родопи
   - работа с малцински групи

- Образователен проект за деца в неравностойно положение

- Материали за изучаване на Библията
- за неделни училища
- бележки за четене на Библията за тийнейджъри

web: scriptureunion.bg
FB: www.facebook.com/scripture.union.bulgaria
e-mail: scriptureunion@abv.bg
за информация: mihailapetrova@hotmail.comИстория на протестанството