Skip to content; Access key q.
началоотдели на оецевангелска младежка организация (емо)

Евангелска младежка организация (ЕМО)

МИСИЯ

Евангелската младежка организация (ЕМО) е отдел към Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Тя съществува, за да активизира младежи от евангелските църкви в България за общение, което води до поклонение, израстване, служение и благовестие.

ВИЗИЯ

Ние държим на единството си в Христос и се допълваме с различията си.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО

Младежки служения в различните евангелски църкви в България има от дълго време. Те са доказали своята вярност към Бога и ефективност за живота на църквата. Тяхното израстване е свързано с израстването на църквата. Там, където пастирите на местните църкви доверяват отговорности и правомощия на младите хора, съществува плодоносно съработничество.

През средата на 90-те години младежки водачи от различни деноминации в България, водени от Бога, се обединиха около идеята за създаването на младежки отдел към ОЕЦ. Това стана през пролетта на 1996 г. на учредително събрание в Габрово. Новата организация бе наречена ЕМО.

Днес ЕМО продължава да съществува с обновена мисия, сили и готовност за служение. Различният опит и подход при организирането и провеждането на национална младежка дейност дава възможност за взаимно обогатяване с идеи и материали. Въпреки деноминационните различия младежките организации имат една обща основа във вярата и целите си.

ЦЕЛИ

За изграждането на Христовото тяло ЕМО си поставя следните цели:

•  Развиване на мрежа за общение между евангелски младежки движения. 
•  Вдъхновяване на младежки ръководители по места да изграждат взаимоотношенията помежду си.
•  Насърчаване на единството сред евангелските младежи.

 

Контакти:

Иван Минчев, координатор
тел.: 0889 733514; 0882 413016


История на протестанството