Skip to content; Access key q.
началоотдели на оецженски отдел на оец

Женски отдел на ОЕЦ

История на женския отдел към ОЕЦ

Женският отдел към ОЕЦ е учреден на конференция, проведена в х-л „Жеравна“, гр. Банкя (1– 3. ІХ. 1996) в присъствието на 42 делегатки от цялата страна, представителки на петте деноминации – методисти, баптисти, конгрешани, петдесятни и Божия църква. Избрано е ръководство на женския отдел с председател Мая Алтунян (ЕМЕЦ) и членове: Гергина Кирякова (СЕБЦ), Небесна Христова (СЕСЦ), Недка Вирчева (СЕПЦ) и Олеся Каридова (Божия църква). Марина Димитрова става национален координатор на работна група за развиване на дългосрочно виждане, стратегия и методика за усъвършенстване на женското служение.

Цели

1. Координиране дейността на женските служения между различните деноминации.
2. Подпомагане и мотивиране на местните женски служения:
- подготовка на служители чрез обучения, семинари, конференции;
- издаване на литература;
- видео и аудио материали.
3. Поддържане на връзка с женските отдели на Европейския и Световен Алианс.
4. Развиване и разширяване на благотворителната дейност във и извън църквата – контакти със сиропиталища, старчески домове, самотни и социално слаби.
Виждането на ЖО към ОЕЦ е не да изземе или замести функциите на отделните деноминации и женските служения към тях, а да координира и подпомага общи инициативи, които служат за изграждане на единство, да насърчава обмяната на идеи и партньорства, за да можем заедно да изпълним Великото поръчение на нашия Господ Исус Христос.


Женският отдел служи на църквата като обединява, насърчава, подготвя жените лидери да бъдат и да вършат това, за което Бог ги е създал и призвал.
На национално ниво това се осъществява чрез събиране на жени от различни деноминации за:
- споделяне на служения и информация – изграждане на взаимоотношения и създаване на единство;
- молитва и взаимно насърчаване;
- идентифициране нуждите на жените;
- мобилизиране за действие, когато е необходимо – създаване на проекти, програми или инициативи, свързани със съответните нужди;
- патньорства – свързване на хора, служения и организации, за да се помогне на жените ефективно да посрещнат нуждите на хората в своите семейства, църкви, общества;
- подпомагане на тялото Христово да разпознава и използва дарбите на жените.

Основните проекти на отдела са:История на протестанството