Skip to content; Access key q.
началокредо

Кредо

•           Вярваме във вечно съществуващ, единствен Бог, който е триединен: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Вярваме, че Той е Творецът на всичко видимо и невидимо. Вярваме в Неговия промисъл, в Неговата суверенност и благодат, в Неговото изкупление и в Последния съд.

•           Вярваме, че Светото Писание (Библията) е божествено вдъхновено. То е Божие откровение, което е достоверният и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и спасението.

•           Признаваме факта, че човек е греховен и грехът предизвиква Божия гняв и осъждение върху него.

•           Вярваме, че Исус Христос е Син Божи, дошъл в плът, за да стане  единствена и вседостатъчна основа за изкупление  на човека от вината, властта и силата на греха.

•           Вярваме в оправданието на грешника, възможно единствено по Божия благодат, чрез вяра в разпънатия и възкръснал от мъртвите Христос.

•           Вярваме в просветляващото, възстановяващо, пребъдващо и освещаващо действие на Светия Божи Дух.

•           Приемаме свещенството на всички вярващи, които съставляват Църквата – тялото, на което Христос е главата, Църквата, посветена да изпълни Неговата заповед да прогласи благовестието в целия свят.

•           Очакваме личното, видимо, повторно идване на Господ Исус Христос в сила и слава. История на протестанството